Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διήμερη εορταστική εκδήλωση στον Πέτρινο Καρδίτσας

Τεράστια επιτυχία σημείωσε η διήμερη εορταστική εκδήλωση του νεοσύστατου Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πετρίνου που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του πολιούχου μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου.

Από τη σημερινή εκδήλωση στον Πέτρινο του δήμου Παλαμά, με διοργανωτές το Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Πετρίνου!!!!
Συμμετείχαν με χορευτικά τμήματα ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ιτέας και ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Καρδίτσας!!!!
Διαβάστε Περισσότερα »

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Αναρτείστε όλοι την Σημαία μας στους εξώστες

Η Ελληνική Σημαία είναι πανέμορφη για όσους κατανοούν τους συμβολισμούς της ως η ένσαρκη αποτύπωση της ιστορίας μας, ως η αδιαμφισβήτητη ταύτισή μας με τους αγώνες του Ελληνικού Έθνους, ως η εθνική μας ιδιοπροσωπία, ως η αλατόμητη πιστοποίηση της αξιοπρέπειας, της λεβεντιάς, του αίματος, των θυσιών και των ολοκαυτωμάτων στρατιών Ελλήνων...

Η Ελληνική Σημαία είναι όμορφη, πώς να το κάνουμε, για όσους ριγούν από υπερηφάνεια υπό τις πτυχώσεις της, επειδή συμβολίζει τι είμαστε, ποιοι είμαστε και γιατί οφείλουμε να αγαπάμε όσα εκφράζει και επιβεβαιώνει:
Την ελληνικότητά μας...!
Διαβάστε Περισσότερα »

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Συνέρχεται την 30η Οκτωβρίου το ΔΣ του Δήμου Παλαμά

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Παλαμά [Γ΄ Τρίμηνο].
Εισηγητής Δήμαρχος

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών άρδευσης του οικονομικού έτους 2014, στα αγροκτήματα της Έδρας του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων....
Εισηγητής Δήμαρχος

4.-Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» του Έργου: «Αξιοποίηση Δημοτικού Κτιρίου για Έκθεση Ιστορικού και Λαογραφικού Υλικού» ποσού 178.000,00 €, αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Ετησίου Προγράμματος Δράσης.
Εισηγητής Δήμαρχος

5.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Ετησίου Προγράμματος Δράσης.
Εισηγητής Δήμαρχος

6.-Αποδοχή – κατανομή ποσού 18.300,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής οικονομικής προσφοράς των Σ.Ο.Λ. Α.Ε. [Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές], για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Παλαμά.
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2014 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

9.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Εργασίας: «Ανάπλαση Αύλειου Χώρου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φύλλου».
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

10.-Τροποποίηση της αριθμ.: 68 / 2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παλαμά σε ένα Νομικό Πρόσωπο.
Εισηγητής Δήμαρχος

11.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαμά».
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου Παλαμά».
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

13.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Γηπέδου Ποδοσφαίρου».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

14.-Τροποποίηση της αριθμ.: 118 / 2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά που αφορά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Παλαμά.
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στον ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

16.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 29 / 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.).
Εισηγητής Δ. Σ. κα Φωτεινή Καραΐσκου

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής άρδευσης.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τζέλλας

18.-Ορισμός Εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 08 / 2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βλοχού.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί Δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν μισθώματα χρήσεων Δημοτικών αγρών παλαιοτέρων ετών.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης
Διαβάστε Περισσότερα »

Εύχομαι να μήν περάσουμε στην Ιτέα και την γιορτή των Φώτων...χωρίς φώτα!!!

Η παλιά δημοτική αρχή πέρασε, η νέα ανέλαβε καθήκοντα, η γιορτές των Χριστοουγέννων πλησιάζουν αλλά τα καινούργια (εδώ και ένα χρόνο) κεντρικά φώτα στην Ιτέα εξακολουθούν πεισματικά να παραμένουν σβηστά.

Εύχομαι να μήν περάσουμε και την γιορτή των Φώτων...χωρίς φώτα!!!

Σε μια τυχαία επαφή πρίν απο λίγες ημέρες με συμβούλους της πλειοψηφίας και μειοψηφίας του δήμου Παλαμά, στους οποίους έθεσα το πρόβλημα, αφού στην αρχή δήλωσαν άγνοια, στη συνέχεια μου είπαν ότι το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό λόγω μη πληρωμής του λογαριασμού στη ΔΕΗ, αλλά τεχνικό.
Δήλωσαν συγκεκριμένα ότι στο επόμενο διάστημα θα φροντίσουν να έχει λυθεί.

Όποιος λοιπόν «καταφέρει» να το λύσει, οριστικά...το μπλογκ προτείνει να τον τιμήσουμε με ειδική πλακέτα για τη προσφορά του αυτή.
Δεν περιμένω απάντηση φυσικά....να λυθεί το πρόβλημα θέλω, που καθιστά το κέντρο του χωριού μας σκοτεινό και επικίνδυνο ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα με την κακοκαιρία και τις ομίχλες.
Ασε που θα δώσει "ζωή" στα μαγαζιά και γενικά ζεστασιά ειδικά τις Αγιες ημέρες των Χριστουγέννων που πλησιάζουν.

Σημείωση: Στήν κεντρική πλατεία οι μισές οι λάμπες έχουν καεί...μήπως πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργιες;

Παύλος Σαμαράς


Διαβάστε Περισσότερα »

Ισχυρός σεισμός αισθητός και στην περιοχή μας

Αισθητος και στην περιοχή μας μεγαλος σεισμος της κλιμακας 5 ριχτερ ενω το γεωδυναμικο ινστιτουτο κανει λογο σε διορθωτικη μετρηση για 5,4 ριχτερ και αρχικα η μετρηση εδινε εστιακο βαθος 10χλμ ενω στην δευτερη διορθωτικη 5χλμ.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:43 π.μ και ανησύχησε τους κατοίκους όλης της Δυτικής Ελλάδας, είχε δε επίκεντρο στον Αμβρακικό κόλπο, 18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πρέβεζας και ήταν εντάσεως 5,3 ρίχτερ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί ζημιές.
Μικροτεροι σε ενταση οι μετασεισμοι στην περιοχη του Μεσολογγιου οπως δινει χαρακτηριστικα το γεωδυναμικο Ινστιτουτο

http://www.seismoi-live.gr/


Διαβάστε Περισσότερα »

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Καρμανιόλα ο δρόμος Καρδίτσας - Δομοκού - Λαμίας

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα σήμερα στο δρόμo Καρδίτσας - Δομοκού - Λαμίας όπου τα τροχαία δεν έχουν τέλος - Οδηγοί προσοχή στην ομίχλη και την ολισθηρότητα.

Δεν είναι ένας επαρχιακός δρόμος, αλλά υποτίθεται ότι είναι εθνική οδός, αφού συνδέει τη Λαμία με τη Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και άλλες Θεσσαλικές πόλεις και καθημερινά έχει μεγάλη κίνηση και μάλιστα βαρέων οχημάτων.

Πολλές φορές οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την απροσεξία των οδηγών, αλλά και τις επικίνδυνες στροφές, μετατρέπουν το δρόμο σε πίστα θανάτου.

Δεν προλάβαιναν να καταγράψουν τα τροχαία σήμερα οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας. Το πιο σοβαρό έγινε στο 17ο χλμ, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκε νταλίκα με Ι.Χ., ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Δείτε φωτογραφίες: 

Την ίδια ώρα λίγο πιο κάτω ο φακός κατέγραψε ακόμη δυο τροχαία, ενώ σε πολλά σημεία της διαδρομής η ορατότητα ήταν περιορισμένη λόγω ομίχλης.

Δείτε φώτο:πηγή: LamiaReport.gr


Διαβάστε Περισσότερα »

INTERSTELLAR: Το νέο κινηματογραφικό αριστούργημα του Κρίστοφερ Νόλαν

Το νέο κινηματογραφικό αριστούργημα του Κρίστοφερ Νόλαν (Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΙΠΠΟΤΗ, INCEPTION), βασίζεται στις επιστημονικές θεωρίες του παγκοσμίως γνωστού φυσικού, Κιπ Θορν, ο οποίος είναι και συμπαραγωγός της ταινίας.
Γυρισμένο μόνο σε φιλμ, το πολυαναμενόμενο INTERSTELLAR αποτελεί μια συναρπαστική ιστορία του διαχρονικού αγώνα του ανθρώπου να κατανοήσει τη θέση του στο σύμπαν.
Η μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ Χανς Ζίμερ (THE LION KING, Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΙΠΠΟΤΗ, INCEPTION) δημιουργεί μια υποβλητική ατμόσφαιρα σε ένα αγωνιώδες ταξίδι στο σύμπαν.
Σε ένα μέλλον όπου το περιβάλλον έχει καταστραφεί, και η τροφή γίνεται όλο και πιο σπάνιο αγαθό, ένα ταξίδι πέρα από το γαλαξία είναι το μόνο που μπορεί να προσφέρει ελπίδα στην ανθρωπότητα.


Το INTERSTELLAR εξιστορεί τις περιπέτειες μιας ομάδας εξερευνητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πιο σημαντική και ηρωική αποστολή στην ανθρώπινη ιστορία: να ταξιδέψουν, μέσω μιας πύλης στο χρόνο, πέρα από τους φυσικούς περιορισμούς, για να ανακαλύψουν αν η ανθρωπότητα έχει μέλλον ανάμεσα στα αστέρια.
Στην ομάδα των εξερευνητών, το ρόλο του πιλότου αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος συνειδητοποιεί πως η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που ξεπερνάει το χρόνο και το χώρο, όταν αφήνει πίσω τα δύο του παιδιά για να ηγηθεί της αποστολής διάσωσης της ανθρωπότητας.
Μαζί του, η βραβευμένη με Όσκαρ Αν Χάθαγουεϊ (ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ, Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΟΥΣΕ PRADA), η υποψήφια για Όσκαρ Τζέσικα Τζαστέιν (ZERO DARK THIRTY), ο βραβευμένος με Όσκαρ Μάικλ Κέιν (Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ, BATMAN BEGINS).
Συμμετέχουν ακόμα, η βραβευμένη με Όσκαρ Έλεν Μπέρστιν (ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ, Ο ΕΞΟΡΚΙΣΤΗΣ), ο Κέισι Άφλεκ (Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ) και ο Γουες Μπέντλεϊ (AMERICAN BEAUTY).

Τέλος η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες των κινηματογράφων στις 6 Νοεμβρίου.

Διαβάστε Περισσότερα »

Η Πλημμύρα στην Μεταμόρφωση (Σωτήρα) Καρδίτσας το 1994

Συμπληρώθηκαν ακριβώς 20 χρόνια από τις μεγάλες πλημμύρες στον κάμπο της Καρδίτσας τον Οκτώβριο του 1994.
Ήταν 22 Οκτωβρίου, όταν τα ορμητικά νερά του Ενιππέα, μετά από ένα 48ωρο έντονων βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με τα νερά του Σοφαδίτη, του Ιταλικού, του Καράμπαλη, του Μέγα, του Καλέντζη, του Πάμισσου και του Φαρσαλίτη άρχισαν να φτάνουν αργά αλλά σταθερά στο καταληκτικό σημείο του κάμπου, στην Μεταμόρφωση (παλιά ονομασία Κουρτίκι). Νωρίτερα είχαν σημειωθεί ζημιές στο φράγμα του Σμοκόβου που τότε βρισκόταν υπό κατασκευή, ενώ είχε πλημμυρίσει και η πόλη της Καρδίτσας και των Σοφάδων.
Ο τότε μηχανικός των έργων στο φράγμα του Σμοκόβου Άλκης Αγραφιώτης είχε δηλώσει στη "Θεσσαλία τηλεόραση" και το "Ν.Α.": Αν είχε κατασκευαστεί το φράγμαθα συγκρατούσε τον μεγάλο όγκο των νερών από το οροπέδιο της Ξυνιάδας και οι ζημιές στον κάμπο της Καρδίτσας, θα είχαν κατά πολύ αποφευχθεί.."

 Οι τότε τοπικές αρχές είχαν αναγκαστεί να σπάσουν το οδόστρωμα σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό δίκτυο στον κάμπο, στον κοσκινά, τη μαραθέα, το Μάρκο, για να δώσουν διέξοδο στα νερά που σχημάτιζαν μία τεράσταια λίμνη.

Στο Ευίδριο είχε υποχωρήσει η γέφυρα του Ενιππεα και το χωριό είχε αποκοπεί από τον έξω κόσμο, στη Μυρίνη μεγάλες οι ζημιές σε σπίτια, το ίδιο και στους Σοφάδες και το Ριζοβούνι. Στην πόλη της Καρδίτσας, είχαν πλημμυρίσει υπόγεια πάρκιγκ στο κέντρο της πόλης, αλλά και σπίτια και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην πλημμυρική ζώνη του Καράμπαλη, κτηνοτροφικές μονάδες και ημιοϋπόγεια μαγαζιά καθώς η στάθμη των  νερών  των ποταμών Γαύρα και Καράμπαλη βρισκόταν πάνω από το σημείο σιφωνισμού των ομβρίων υδάτων , με αποτέλεσμα αυτά να επιστρέφουν μέσα στην πόλη. .

Ένα μεγάλο τσουνάμι νερών από το οροπέδιο της Ξυνιάδας και από όλους τους παραποτάμους του Πηνειού κατευθυνόταν στο καταληκτικό σημείο του κάμπου τη Μεταμόρφωση. Αργά το απόγευμα στις 23 Οκτωβρίου τα νερά κατέκλυσαν το χωριό που βυθίστηκε σιγά- σιγά κάτω από τα λασπόνερα. Η κατάσταση τις επόμενες δύο εβδομάδες δραματική. Τα νερά να έχουν σχηματίσει μία απέραντη λίμνη, με βάθος πάνω από 3 μέτρα και από κάτω σπίτια και περιουσίες των χωρικών, που έβλεπαν με πόνο ότι η απουσία αντιπλημμυρικών και η έλλειψη καθαρισμού καναλιών και παραποτάμων είχε τραγικές συνέπειες.. Επί 20 ημέρες προσέγγιζαν το χωριό, απ΄όπου εξείχαν μόνον οι στέγες των σπιτιών, με βάρκες και τα νερά δεν έλεγαν να υποχωρήσουν.

 Προς τις αρχές Νοεμβρίου και αφού είχαν γίνει οι πρώτες εκλογές για την αιρετή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, κατέφθασε στο χωριό και αφού τα νερά είχαν υποχωρήσει, ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κώστας Λαλιώτης για να υποσχεθεί δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων , αλλά και ένα πακέτο αντιπλημμυρικών έργων (το γνωστό "πακέτο Λαλιώτη") στον κάμπο της Καρδίτσας, που στόχο είχε να θωρακίσει τη Μεταμόρφωση, το Βλοχό και το Κεραμίδι, τα χωριά εκείνα που όντας στην πλημμυρική ζώνη του Πηνειού, υποφέρουν συχνά από πλημμυρικά φαινόμενα...

Μνήμες 20 χρόνων, ανεμειγμενες με ανθώπινο πόνο, με τεράστιες ζηνμιές στη φυτική παραγωγή, με βαμβάκια που ήταν "ντανιασμένα" σε νάιλον  στις αυλές και τα παρέσυραν τα ορμητικά νερά των ποταμών, με σπίτια νοτισμένα υγρασία, με περιουσίες ολάκερες βυθισμένες κάτω από λασπόνερα.. Τα αντιπλημμυρικά έστω και με καθυστερήσεις, έστω και με το γνωστό γραφειοκρατικό σύτημα έγιναν, μέσω του πακέτου Λαλιώτη.. Αλλά ο χρόνος που είναι το καλύτερο γιατρικό για τις πληγές δεν έσβησε από τις μνήμες τις εφιαλτικές εκείνες εικόνες... Συγκινητικές στιγμές όταν ανήμερα στις 28 Οκτωβρίου παρέλασαν τα παιδιά  του δημοτικού  σχολείου της Μεταμόρφωσης στον Παλαμά, κρατώντας τη σημαία που ανέσυραν από τα λασπόνερα...!

Διαβάζουμε από το "Ν.Α." της εποχής:

Λίμνη ο κάμπος
Πέντε μέρες μετά τις πλημμύρες μεγάλη έκταση του θεσσαλικού κάμπου εξακολουθεί να μοιάζει με μια απέραντη λίμνη. Τα νερά των ποταμών που ξεχείλισαν, "έπνιξαν" εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα.
Ενα ολόκληρο χωριό εξαφανίστηκε κάτω απο τα νερά...
Κι αυτή τη φορά, η έλλειψη στοιχειωδών αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή, ευθύνεται για τις τεράστιες καταστροφές.

Εγκληματική αδιαφορία
Οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης διαμαρτύρονται και ζητούν άμεση αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν τα σπίτια και οι καλλιέργειές τους.

Κάτοικοι
Αν είχαν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα - αν ενισχύονταν τα "χάρτινα" αναχώματα για να μην πνιγούν σπίτια και άνθρωποι, δε θα πλημμυρίζαμε.
Τώρα καταστραφήκαμε.

Τι άλλο να κάνουμε παρά να διαμαρτυρηθούμε για να βρούμε το δίκιο μας;."

Τα παρακάτω βίντεο είναι ρεπορτάζ του Αργύρη Ντινόπουλου για τον Αntenna τον Οκτώβριο του 1994 στο χωριό Μεταμόρφωση.

> > >
Διαβάστε Περισσότερα »