Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών απο την ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ Α.Σ. Καρδίτσας

Στο (πρατήριο) Γραφείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιτέας θα μπορείτε να προσέρχεστε για την συλλογή των αιτήσεων επιστροφήε ΦΠΑ Αγροτών 2015 απο την ερχόμενη Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρες 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ


Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Πρωτότυπα τιμολόγια
β) Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας

Για τούς παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα με την επιστροφή ΦΠΑ 2014, μπορούν να προσέρχονται στο πρατήριο για την ενημερωσή τους.

Για οποιδήποτε πληροφορία - ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 24410-25100

www.neaenosi.gr


Διαβάστε Περισσότερα »

Λαϊκή συνέλευση και ανοικτός διάλογος για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τα προβλήματα της Ιτέας

Σε ανοιχτή λαϊκή συνέλευση που έγινε χθές το απόγευμα στο Δημαρχείο Ιτέας με ενημέρωση και συζήτηση για την κατάρτηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 - 2019 του Δήμου Παλαμά.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ιτέας Βαγγέλης Λύτρας καθώς και ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Λωρίδας μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο Μάκη Κοντοβάϊο ενημέρωσαν τα μέλη για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014 - 2019, και ζήτησαν να γίνει συζήτηση για όλα τα προβλήματα του χωριού μας και την αξιολόγησή τους ως πρός την προτεραιότητά τους.

Επισημάνθηκε το εντονότατο πρόβλημα ύδρευσης που αντιμετωπίζει η Τ.Κ. Ιτέας στην αρδευτική περίοδο καθώς επίσης και διάφορα άλλα άμεσης προτεραιότητας.

Απο την συζήτηση αναδείχτηκαν τα παρακάτω ζητήματα και υποχρεώσεις:

Τεχνικά Δίκτυα και υποδομές
1)    Αξιοποίηση υπάρχουσων γεωτρήσεων Ιτέας
2)    Επέκταση των δικτύων αποχέτευσης Ιτέας
3)    Επέκταση και συντήρηση υπάρχοντος δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
4)    Γεώτρηση καινούργια και πλήρες εξοπλισμό αυτής
5)    Αλλαγή του υπόλοιπου δικτύου που απέμεινε με αμυαντοσωλήνα
6)    Καθαρισμός καναλιών και κατασκευή τσιμεντοδιώρυγας
7)    Σύγχρονα φράγματα κατά μήκος του ποταμού Ενιππέα
8)    Νέες παρόχθιες παροχές ρεύματος

Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον
1)   Καθαρισμός περιφέρειας Ιτέας
2)   Συντήρηση και επέκταση έργων πρασίνου Ιτέας
3)   Καθαρισμός, ανάπλαση και διάνοιξη του ποταμού Ενιππέα
4)   Ανάπλαση και διαμόρφωση οστεοφυλάκιου Ιτέας
5)   Ασφαλτοστρώσεις στο διαμέρισμα Ηλιά και στήν Ιτέα
6)   Συντήρηση παλιών Δημοτικών κτιρίων (Διοικητήριο, Δημ. Σχολείο, Κοινοτικό Γραφείο)

Καθαριότητα
1)   Βελτίωση εξοπλισμού για την καθαριότητα Ιτέας
2)   Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου κάδων απορριμάτων Ιτέας
3)   Συντήρηση, περίφραξη και επισκευή πορτών Μαγούλας (Λόφου) Ιτέας

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση
1)   Δημιουργία νέου Παιδικού σταθμού
2)   Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την υποστήρηξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων Ιτέας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παιδεία - Νεολαία
1)   Συντήρηση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμό Σχολικών μονάδων Ιτέας.
2)   Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ιτέας.

Αθλητισμός
1)   Επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων Ιτέας
2)   Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ιτέας
3)   Συντήρηση αθλητικού πάρκου και κατασκευή WC
4)   Φωτισμός γηπέδου Ιτέας

Πολιτισμός
1)   Ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ιτέας ως προορισμό πολιτιστικού τουρισμού και ανάπτυξης.
2)   Διαμόρφωση χώρου και αιθουσών στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Ιτέας
3)   Προβολή έργου ντόπιων καλλιτεχνών

Τοπική οικονομία και απασχόληση
1)   Δημιουργία γραφείου για την ενημέρωση ανέργων και συμβολή στη μείωση της ανεργείας των πολιτών
2)   Αξιοποίηση των ατόμων με ειδικές δεξιότητες
Διαβάστε Περισσότερα »

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δημοτικού Σχολείου Ιτέας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Νομό ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας

Σχολές Γονέων.
Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 5 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.


Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :

- Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
- Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
- Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
- Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
- Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
- Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
- Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
- Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
- Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
- Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
- Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
- Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

 Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

- Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών
- Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών
- Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών
- Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.), διάρκειας 25 ωρών
- Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

 Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

- Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
- Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
- Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
- Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
- Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
- Θέματα διατροφής
- Σημασία της σωματικής άσκησης
- Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
- Σεξουαλική Αγωγή
- Τρίτη ηλικία και οικογένεια
- Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
- Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
-Επαγγελματικός Προσανατολισμός
- Κατανάλωση και Διαφήμιση
- Οικογενειακός Προϋπολογισμός
- Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
- Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
- Προώθηση της ισότητας των φύλων
- Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
- Συνεργασία γονέων-μεταναστών
- Ψυχολογική Υποστήριξη
- Αγωγή Υγείας
-Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
- Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή τουλάχιστον 20 ατόμων. Κατεβάστε την αίτηση από ΕΔΩ .


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Δ.Υ.Μ.
Μετά το υπ’αριθμ. 3837/10-06-2014 έγγραφο της Π/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας και το υπ’αριθμ. Φ. 6/304/75662/Γ1 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ:1296β/21-05-2014) διαταγή του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης και ΜΟΝΟ για το Σχολικό έτος 2014-2015 πρέπει να προσκομίσουν στο Σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγεία Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)  το αργότερο έως την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014. Το δελτίο συμπληρώνεται από ιατρούς των Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκομείων, Ιατρών Ιδιωτών συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τον αντίστοιχο Ασφαλιστικό Φορέα των γονέων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Σχολείου (Τηλ. 24440-31233).
Κατεβάστε το έντυπο από ΕΔΩ.

Ο  Δ/ντής του Σχολείου
Δημήτριος Κουτρουμάνης

πηγή
Διαβάστε Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ της Τ.Κ. Ιτέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
17/02/2015
ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ ΠΑΛΑΜΑ Αριθμ. Πρωτ 61

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
Για την μίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ της Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ, Δήμου Παλαμά. η Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑ Φωτεινή Καραϊσκου προκηρύσσει δημοπρασία φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Τ.Κ. Ιτέας, Δήμου Παλαμά που περιγράφεται παρακάτω:

1) Περιγραφή του ακινήτου
Τοπική Κοινότητα : ΙΤΕΑΣ
Δήμος: ΠΑΛΑΜΑ
Είδος: ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 02/03/2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00΄ στο Δημοτικό κατάστημα Παλαμά (στο γραφείο της ΔΗ. Κ.Ε. ΠΑ.).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των (300,00) ευρώ ετησίως, ήτοι 25 ευρώ μηνιαίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση ίση με το 1/10 της συνολικής αξίας του μισθώματος η οποία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται έως την 28/ 02/ 2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της ΔΗ.Κ.Ε. ΠΑ. Παλαμά, αρμόδια υπάλληλος η κα. Θεοδώρα Μπλουγουρά, τηλέφωνο 2444350149.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείταιότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 02/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. έως 12.00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Παλαμά.

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των ( 300 €) ως ετήσιο μίσθωμα.

5) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και
υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και για τέσσερα (4) έτη.

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το ετήσιο μίσθωμα σε τέσσερεις (4) δόσεις ήτοι κάθε δόση μετά το πέρας τριμήνου. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. Ρητά συμφωνείται και από τα τέσσερα (4) μέρη ότι η εκπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος από τον μισθωτή έχει σαν αποτέλεσμα τη δικαιωματική λύση της μισθώσεως και δίνει δικαίωμα στον εκμισθωτή να ζητήσει την έξωση με τη βία του μισθωτού και κάθε τρίτου, παίρνει δικαιώματα από αυτόν ή εκείνο που παραμένει στο μίσθιο με το όνομα αυτού σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

10) Εγγύηση συμμετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, δηλαδή ποσού (30,00€).
Η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή και χωρίς δικαστική παρέμβαση σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότη να προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως σε δέκα (10) ημέρες από της προσκλήσεως του για αυτό και την κοινοποίηση της εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας.

11) Δικαιολογητικά συμμετοχής
α. Δημοτική ενημερότητα (μισθωτή-εγγυητή).
β. Φορολογική ενημερότητα (μισθωτή).
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.

12) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, να αποκαθιστά κάθε βλάβη ή φθορά αυτού, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Αν ο μισθωτής βελτιώσει τις εγκαταστάσεις και κατόπιν άδειας της ΔH.K.E.Π.Α.,
αυτές παραμένουν στο μίσθιο και μετά τη λήξη της μισθώσεως, χωρίς να αποκτά δικαίωμα αφαιρέσεως ή αποζημιώσεως. Οι δε δαπάνες αυτές βαρύνουν το μισθωτή. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να ασφαλίσει το μίσθιο με δικά του έξοδα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς και κεραυνού.
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει για την έκδοση άδειας και ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος και να χαρακτηρίσει την κατηγορία του κυλικείου. Να αναρτήσει δε πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται το τιμολόγιο των προσφερόμενων ειδών που θα τοποθετήσει σε εμφανή θέση του μισθίου. Επίσης να διαθέτει ταμειακή μηχανή.

13) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

14) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου καθώς και σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της μίσθωσης σε αόριστο χρόνο από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

15) Ευθύνη ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ
Η ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση τoυ μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Άρθρο 16
Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τις αστυνομικές διατάξεις και να επιτρέπει ελεύθερα την επίσκεψη στο μίσθιο σε όποιον επιθυμεί να εξετάσει αυτό για μίσθωση.

Άρθρο 17
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί στην κατοχή του υπέρ αυτού δουλείας τα όρια αυτού γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση να προστατεύει αυτό από κάθε κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. η ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο της οποίας συμπεριλαμβάνεται, ότι έχει λάβει γνώση αυτής.

Άρθρο 18
Απαγορεύεται απολύτως στο μισθωτή να εναποθέσει στο μίσθιο αντικείμενα που προκαλούν κρότους, θορύβους, δυσοσμία όπως επίσης και εύφλεκτα υλικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Για τα ανωτέρω φέρει ακέραια ευθύνη ο μισθωτής. Επίσης απαγορεύεται η εγκατάσταση κατοικίδιων ζώων κάθε είδους.

Άρθρο 19
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί ανοικτό το κυλικείο του ΚΑΠΗ από Δευτέρα έως Κυριακή (επτά μέρες την εβδομάδα) από 7:30π.μ. – 13:00μ.μ., και 16:00μ.μ. - 21:00μ.μ. κατά τους χειμερινούς μήνες και από 7:30π.μ. – 13:00μ.μ και 17:00μ.μ. – 22:00μ.μ. κατά τους θερινούς μήνες. Υποχρεούται επίσης να διατηρεί πάντα καθαρούς τους χώρους της αίθουσας και τις τουαλέτες και να φροντίζει για
την ομαλή λειτουργία του. Για οποιαδήποτε έξω από το ΚΑΠΗ εκδήλωση χρειάζεται απαραίτητα η συναίνεση της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. Ο μισθωτής υποχρεούται να σερβίρει καφέδες, αναψυκτικά, χυμούς, τσάι, γλυκά και οινοπνευματώδη ποτά.

Το μίσθιο θα χρησιμεύει αποκλειστικά σαν κυλικείο – καφενείο και για αποκλειστική εξυπηρέτηση των μελών του ΚΑΠΗ.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να προσφέρει τα παραπάνω συγκεκριμένα είδη σε καθορισμένες τιμές:

Οι τιμές ανέρχονται σε:
0,70€ για καφέ, 0,80€ αναψυκτικό και 0,70€ τσάι
0,80€ για χυμό σε κουτί
0,50€ για γλυκό
0,50€ για λουκούμι

Για τυχόν υπόλοιπα είδη – κατόπιν ενημέρωσης του Δ.Σ. – οι τιμές καθορίζονται από το μισθωτή όσο το δυνατόν πιο προσιτές για τα μέλη του ΚΑΠΗ όπου απευθύνεται. Οι τιμές των καθορισμένων προϊόντων δύναται να αναπροσαρμόζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 20
Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από το μίσθωμα αν εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο από λόγους που αφορούν τον ίδιο.

Άρθρο 21
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος στη λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 22
Οποιαδήποτε παράβαση έστω και ενός των παραπάνω όρων συνιστά κακή χρήση του μισθίου υποχρεωμένου του μισθωτή να εγκαταλείψει το μίσθιο και να παραδώσει τα κλειδιά στην πρόεδρο.

Άρθρο 23
Ο μισθωτής για όσο χρόνο παρακρατήσει το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση με 30,00€ για κάθε μέρα παρακράτησης. Σε κάθε δε περίπτωση οφείλει αποζημίωση χρήσεως και ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτήσει κάθε άλλη περαιτέρω ζημία

Άρθρο 24
Για καθυστερούμενα μισθώματα ο εκμισθωτής έχει νόμιμο ενέχυρο στα εικομισθέντα στο μίσθιο.

Άρθρο 25
Όταν λήξει η μίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρήσει ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Πρόεδρο της ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ τα κλειδιά διαφορετικά υπόκειται σε ποινική ρήτρα (300,00 €) τριακόσια Ευρώ για αυτή μόνο την παράβαση.

Άρθρο 26
Το κατάστημα ενοικιάζεται εξοπλισμένο με εξοπλισμό ο οποίος θα καταγράφεται λεπτομερώς σε ιδιαίτερο πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης μεταξύ της Πρόεδρου και του πλειοδότη, και ο οποίος θα παραδοθεί μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Άρθρο 27
Αυτός που θα αναδειχτεί πλειοδότης, υποχρεούται κατά την υπογραφή τωνσυμβολαίων μισθώσεως να καταθέσει ποσό ίσο με το 10% του κατακυρωθέντος, με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας σε αντικατάσταση της αρχικής εγγύησης – συμμετοχής. Το ποσό αυτό έχει θέσης εγγυήσεως, θα παραμείνει μέχρι λήξεως της μισθώσεως και αποδόσεως του μισθίου και θα αποδοθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι κανένας όρος του παρόντος δεν παραβιάσθηκε, διαφορετικά καταπίπτει υπέρ της ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

Άρθρο 28
Η πληρωμή των δημοτικών τελών, απορριμμάτων και του φωτισμού και κάθε άλλου φόρου ή τέλους που επιβάλλεται στους μισθωτές σε σχέση με την χρήση που εκμισθώνουν όπως και τα έξοδα συντάξεως μισθωτηρίου, χαρτόσημα, τηλεφωνικά και λοιπά τέλη σε αντίστοιχες εταιρίες βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Άρθρο 29)
Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της προέδρου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής Ενότητας Παλαμά και στα δημοσιότερα μέρη της Τοπικής Κοινότητας Iτέας. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί ιστοσελίδα της ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

Άρθρο 30)
Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου
όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την επιτροπή ή το διοικητικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της πρόεδρου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 31)
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο της Επιχείρησης θεοδώρα Μπλουγουρά τηλ. 2444350149.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 28-02-2015

    Η Πρόεδρος
Φωτεινή Καραϊσκου
Διαβάστε Περισσότερα »

2ήμερη Εκδρομή στό Ναύπλιο Διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιτέας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιτέας διοργανώνει 2ήμερη εκδρομή στο όμορφο Ναύπλιο.

Αναχώρηση το Σάββατο 21 Μαρτίου και ώρα 5:30 π.μ.
Επιστροφή την Κυριακή 22 Μαρτίου και ώρα 23:30 μ.μ.Το τρίκλινο δωμάτιο: 55 ευρώ
Το δίκλινο δωμάτιο:  45 ευρώ
Μονόκλινο δωμάτιο: 35 ευρώ

Οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι 2 Μαρτίου 2015
Τηλέφωνο 6932878948 Αχιλλέα Μπαλαντίνα


Διαβάστε Περισσότερα »

Στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας ο φίλος και Αντιπτέραρχος ε.α. Γρηγόρης Πρεζεράκος

Ο φίλος και Αντιπτέραρχος ε.α. Γρηγόρης Πρεζεράκος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή στο Στρατιωτικό Γραφείο στην Ηρώδου Αττικού, στο πλευρό του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει η τρέχουσα ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας σε θέματα στρατιωτικής φύσεως καθώς και η ρύθμιση θεμάτων εθιμοτυπίας που ανάγονται στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο Στρατιωτικό Γραφείο υπάγεται επίσης και η Προεδρική Φρουρά.

Γρηγόρη σου εύχομαι ολόψυχα συγχαρητήρια και καλή δουλειά στα νέα σου καθήκοντα...!!!

Παύλος ΣαμαράςΔιαβάστε Περισσότερα »

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Κοινή Γεωργική Πολιτική 2014 - 2028

Κοινή Γεωργική Πολιτική 2014-2028:
Φίλοι Παραγωγοί, ξεκίνησε η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2015.

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα δοθούν νέα δικαιώματα, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (Κ.Α.Π.-C.A.P.), από τα οποία θα εξαρτάται το ύψος των επιδοτήσεών σας, για τα επόμενα 10-15 χρόνια τουλάχιστον.

Περισσότερο, λοιπόν, από κάθε άλλη χρονιά είναι απαραίτητη η έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των αιτήσεών σας.

Ξανά Κοινή Γεωργική Πολιτική -CAP: 
Σε αναμόχλευση της εθνικής πρότασης για την νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική, φαίνεται να προχωρά η νέα πολιτική ηγεσία, όπως προκύπτει από δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου:
«Θα δοθεί ένα περιθώριο χρόνου, κάποιων μηνών, για να δούµε πως θα περπατήσει η νέα ΚΓΠ, ώστε μετά από µία αναγνωριστική περίοδο να υπάρξουν εφόσον κριθεί απαραίτητο παρεµβάσεις τόσο στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή τις άµεσες ενισχύσεις, όσο και στο δεύτερο πυλώνα, ήτοι τα προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης».

Επικεντρώνονται, μάλιστα, στην αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή που έχει αποδειχτεί καταστροφική για τον αγροτικό τοµέα. Προτεραιότητα θα δοθεί και στην υποστήριξη της κτηνοτροφίας και την αναστροφή της υπάρχουσας σχέσης φυτικής και ζωικής παραγωγής.


Ανατροπές και περικοπές αγροτικών κονδυλίων που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ φέρνει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με μεγάλους όμως κερδισμένους τους νέους αγρότες στην Ελλάδα που θα ενισχυθούν την επόμενη επταετία με έξτρα πριμ της τάξης των 300 εκατ. ευρώ.

Νέα ΚΑΠ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
Λιγότερες κατά 837 εκατ. ευρώ άμεσες αγροτικές επιδοτήσεις θα λάβουν οι αγρότες την επταετία 2014-2020, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2007-2013, ενώ οι απώλειες για τα κονδύλια που προορίζονται για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα περικοπούν κατά 234 εκατ. ευρώ σε βάθος επταετίας.
Μέχρι σήμερα, ο μέσος όρος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στην ΕΕ ανερχόταν στο επίπεδο των περίπου 271 ευρώ, μέγεθος που απέχει σημαντικά εκείνου της Ελλάδος, η οποίας με μέσο ύψος ενίσχυσης 384 ευρώ ανά εκτάριο βρισκόταν στην 5η κατά σειρά θέση μεταξύ των κρατών-μελών, παρουσιάζοντας διαφορά από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο αυξημένη κατά 41% και πλέον. Πλέον γίνεται προφανές ότι με τη συμφωνηθείσα ανακατανομή μειώνονται αισθητά οι άμεσες ενισχύσεις και στη χώρα μας προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ, το συνολικό ύψος των άμεσων ενισχύσεων της Ελλάδος, σε σταθερές τιμές 2011, θα μειωθεί από 14,703 δισ. ευρώ σε 13,866 δισ. ευρώ. Η διαφορά (837 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση της τάξης του 5,7% περίπου.

Η κλιμάκωση 
Το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών της χώρας εισπράττουν ποσά μικρότερα των 5.000 ευρώ
Το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών της χώρας εισπράττουν ποσά μικρότερα των 5.000 ευρώ
Σε ετήσια βάση και σε τρέχουσες τιμές το ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεων της Ελλάδας κατά το έτος 2013, ανερχόμενο στο ύψος των 2,216 δισ. ευρώ, προβλέπεται να μειωθεί στο επίπεδο των 2,063 δισ. ευρώ το 2014. Πρόκειται για μια μείωση της τάξης περίπου του 6,9%, η οποία προβλέπεται ότι θα υπερβεί το 12% το 2020. Πρόκειται για πτώση σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης του μέσου όρου στην ΕΕ «27» (6,9%).
Είναι προφανές ότι η ιδιαίτερα σημαντική μείωση των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη, κατά 18% περίπου το 2020 σε σχέση με επίπεδό τους το 2013, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το ύψος των επενδύσεων για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.
Νέα ΚΑΠ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
Συγκριτικά, μεταξύ των δύο περιόδων, της τρέχουσας (2007-2013) και της επόμενης (2014-2020), όπως επισημαίνεται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι διαθέσιμοι πόροι για την αγροτική ανάπτυξη περιορίζονται από 95,5 δια. ευρώ στην ΕΕ «27» σε 84,9 δισ. ευρώ στην ΕΕ «28». Η διαφορά (10,6 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2011) αντιστοιχεί σε πτώση της τάξης του 11,1% και πλέον.
Στην Ελλάδα, οι διαθέσιμες εισροές για την αγροτική ανάπτυξη περιορίζονται πλέον από 3,963 δισ. ευρώ κατά την τρέχουσα περίοδο σε 3,729 δισ. ευρώ τη νέα προγραμματική περίοδο, μειούμενες κατά 234 εκατ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί σε πτώση της τάξης του 5,9% περίπου.

Αλλάζει το σύστημα
Νέα ΚΑΠ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
Eπιστροφή στις ενισχύσεις ανά στρέμμα
Μέχρι σήμερα οι αγρότες έπαιρναν επιδοτήσεις με βάση τον αριθμό των δικαιωμάτων που είχαν εξασφαλίσει όταν άλλαξε το σύστημα (δηλαδή την τριετία 2000-2002). Πλέον, όμως, θα πληρώνονται με κριτήρια την έδρα και το είδος της εγκατάστασής τους. Ουσιαστικά η νέα ΚΑΠ σηματοδοτεί την επιστροφή στις στρεμματικές ενισχύσεις, ανεξάρτητα όμως από το είδος της καλλιέργειας.
Η νέα ΚΑΠ προβλέπει να δοθεί στους νέους αγρότες το 2% από τον 1ο πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, που ειδικά για την Ελλάδα μεταφράζεται σε 300 εκατ. ευρώ κατά την προσεχή επταετία. Στόχος, η ενίσχυση των νέων αγροτών έως 40 ετών στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα, χωρίς εγγυητικές επιστολές.
Επίσης, ένα από τα κυριότερα στοιχεία της νέας ΚΑΠ θα είναι και το «πρασίνισμα» των άμεσων ενσχύσεων. Το 30% του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου θα δίνεται σε όσους τηρούν προκαθορισμένες πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης. Προβλέπεται η κατάργηση των ποσοστώσεων σε γάλα και ζάχαρη, αλλά και η κατάργηση των επιδοτήσεων στους μη ενεργούς αγρότες.
Πρόκειται για ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων, οι οποίοι έχουν αποσυρθεί από την παραγωγή και δεν τις καλλιεργούν. Βασικός σκοπός της αλλαγής αυτής που φέρνει η νέα αγροτική πολιτική της ΕΕ έχει να κάνει με την καθιέρωση του ορισμού του «ενεργού γεωργού».
Σκοπός είναι με την κατάρτιση καταλόγων και κριτηρίων να αποκλείονται επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες που εισέπρατταν μέχρι σήμερα επιδοτήσεις, παρότι η κύρια δραστηριότητά τους δεν ήταν γεωργική. Η Κομισιόν έχει θέσει πλαφόν το 5% του εισοδήματος να προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες, αλλά παρέχεται η δυνατότητα άσκησης πολιτικής για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού από το κάθε κράτος-μέλος.
Το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών της χώρας εισπράττουν ποσά μικρότερα των 5.000 ευρώ. Η κατηγορία αυτή συγκεντρώνει (κατά το 2012) το 80% των γεωργών που εισέπραξαν το 39% της συνολικής αξίας. Από την άλλη πλευρά, ένα πολύ μικρό ποσοστό (1,3%), εισπράττει ενισχύσεις μεγαλύτερες των 20.000 ευρώ (14% των άμεσων πληρωμών).


ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ
Προγράμματα και ειδικά κονδύλια
Κατά τη νέα περίοδο, τα κράτη- μέλη και οι περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν θεματικά υποπρογράμματα, ώστε να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα όπως οι νέοι αγρότες, οι μικροκαλλιεργητές, οι ορεινές περιοχές, οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής ή η προσαρμογή σε αυτήν, η βιοποικιλότητα και οι αλυσίδες εφοδιασμού τοπικής εμβέλειας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλέπονται υψηλότερα ποσοστά στήριξης στο πλαίσιο των υποπρογραμμάτων. Η εξορθολογισμένη δέσμη μέτρων θα βασίζεται στα δυνατά σημεία των μέτρων που ισχύουν σήμερα. Μεταξύ άλλων, θα καλύπτει τα εξής:
Νέοι αγρότες: Ο συνδυασμός των μέτρων μπορεί να περιλαμβάνει επιχορηγήσεις εκκίνησης επιχειρήσεων (μέχρι 70.000 ευρώ), γενικές επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κατάρτιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μικροκαλλιεργητές: Ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων μέχρι 15.000 ευρώ ανά μικρή εκμετάλλευση.
Εργαλειοθήκη διαχείρισης κινδύνου: Οι ασφάλειες και τα αμοιβαία κεφάλαια -για ασφάλιση καλλιεργειών, έναντι καιρικών συνθηκών και νόσων των ζώων (που επί του παρόντος διατίθενται βάσει του άρθρου 68 στον 1ο πυλώνα)- διευρύνθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν τη δυνατότητα σταθεροποίησης του εισοδήματος, η οποία θα επιτρέπει ενισχύσεις (έως και για το 70% των ζημιών) από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αν το εισόδημα μειωθεί κατά 30%.

Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών:
Υποστήριξη για τη δημιουργία ομάδων/οργανώσεων με βάση επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά μόνο για μονάδες που ορίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα - Ενισχύσεις για το κλίμα:
Κοινές συμβάσεις, διασυνδέσεις με την κατάλληλη κατάρτιση/ενημέρωση, μεγαλύτερη ευελιξία στην επέκταση των αρχικών συμβάσεων.

Βιολογική γεωργία:
Νέο ειδικό μέτρο για μεγαλύτερη προβολή του τομέα.

Δασοκομία:
Ενισχυμένη και στοχευμένη στήριξη μέσω επιχορηγήσεων και ετήσιων ενισχύσεων.
Ορεινές περιοχές: Για τις ορεινές περιοχές και τις γεωργικές εκτάσεις, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 450 ευρώ ανά εκτάριο (αυξήθηκε από 250 ευρώ ανά εκτάριο).

Αλλες περιοχές με φυσικούς και άλλους ειδικούς περιορισμούς:
Νέα οριοθέτηση των φυσικών περιοχών με περιορισμούς -με ισχύ από το 2018 το αργότερο- βάσει 8 βιοφυσικών κριτηρίων. Τα κράτη-μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να χαρακτηρίζουν μέχρι και το 10% των γεωργικών τους εκτάσεων ως περιοχές με ειδικούς περιορισμούς ή ως περιοχές αναγκαίες για τη διατήρηση ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
Συνεργασία: Εκτεταμένες δυνατότητες στήριξης της τεχνολογικής, περιβαλλοντικής και εμπορικής συνεργασίας (π.χ. πιλοτικά προγράμματα, κοινά περιβαλλοντικά προγράμματα, δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού τοπικής εμβέλειας και τοπικών αγορών).

Μη γεωργικές δραστηριότητες:
Επιχορηγήσεις για εκκίνηση επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
Βασικές υπηρεσίες και ανανέωση χωριών: Επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να υπερβούν τα μέχρι τώρα καλυπτόμενα έργα μικρής κλίμακας, μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων/μετατροπής κτιρίων.

Leader:
Μεγαλύτερη έμφαση σε μέτρα ευαισθητοποίησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα για στήριξη στρατηγικών, προώθηση της ευελιξίας όσον αφορά τον συνδυασμό με άλλα κονδύλια σε τοπικό επίπεδο, π.χ. τη συνεργασία αγροτικών-αστικών περιφερειών.

Συμπερασματικά η ΠΑΣΕΓΕΣ υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2014 πρέπει κυρίως να εστιαστεί στη στρατηγική και στις πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει να υιοθετηθούν. Η στρατηγική που οφείλει να ακολουθήσει η χώρα πρέπει, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, να εξυπηρετεί τη διατροφική της αυτάρκεια, την αειφορική διαχείριση των φυσικών της πόρων, την ανάπτυξη με κριτήρια κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης και συνοχής σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και τη διατήρηση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού, ιδιαίτερα στις ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές περιοχές της χώρας.
Οι πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να αφορούν κυρίως στους τομείς και κλάδους εκείνους στους οποίους παρουσιάζεται μεγαλύτερο το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής εσωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων μέχρι το 2020, με κριτήρια αναπτυξιακά, που ανταποκρίνονται στη στρατηγική αυτή και με σταδιακή εφαρμογή της σύγκλισης, έτσι ώστε να είναι πολιτικά διαχειρίσιμη.


Τα κονδύλια την περίοδο 2014-2020
13,866 δισ. ευρώ θα είναι κατά την επταετία 2014 - 2020 το συνολικό ύψος των άμεσων ενισχύσεων της Ελλάδος από 14,703 δισ. ευρώ την επταετία 2007-2013.
3,729 εκατ. ευρώ θα είναι οι διαθέσιμες εισροές για την αγροτική ανάπτυξη για τη νέα προγραμματική περίοδο από 3,963 δισ. ευρώ κατά την τρέχουσα περίοδο.
300 εκατ. ευρώ είναι το έξτρα πριμ για τους νέους αγρότες για την επόμενη επταετία.
84,9 δισ. ευρώ θα διατεθούν στην ΕΕ «28» για την αγροτική ανάπτυξη από 95,5 δισ. ευρώ στην ΕΕ «27», όπως επισημαίνεται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2,063 δισ. ευρώ είναι το ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεων της Ελλάδας κατά το 2014 από 2,216 δισ. ευρώ το 2013.
12% θα είναι το ποσοστό της μείωσης των επιδοτήσεων το έτος 2020. Πρόκειται για πτώση σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης του μέσου όρου στην ΕΕ «27» (6,9%). 
Διαβάστε Περισσότερα »

Ενημέρωση από Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Παλαμά στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας

Στα πλαίσια του Κοινωνικού Σχολείου και του προγραμματισμού Β΄ Τριμήνου πραγματοποιήθηκε χθές Τετάρτη 25/2/2015 επίσκεψη, για πρώτη φορά στο Δημοτικό σχολείο μας της Ιτέας, κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Παλαμά.

Αρχικά οι μαθητές όλων των τάξεων ενημερώθηκαν για το ρόλο του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας, την αποστολή και τις αρμοδιότητές του.
Ακολούθησε διάλογος και κατάθεση ερωτήσεων – αποριών από τους μαθητές/τριες.

Η συνέχεια δόθηκε στο προαύλιο του σχολείου όπου τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον εξοπλισμό και τα διαθέσιμα μέσα των πυροσβεστών, δοκίμασαν το ειδικό κράνος και «περιεργάστηκαν» το εσωτερικό του πυροσβεστικού οχήματος.
Κατόπιν επιδείχτηκε στα παιδιά ο τρόπος χρήσης του πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως (σκόνης), καθώς και του «κανονιού» που διαθέτει το πυροσβεστικό όχημα.

Στο τέλος δεν έλειψαν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες!

Ευχαριστούμε θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Παλαμά, καθώς και τα μέλη του κλιμακίου που επισκέφτηκαν το σχολείο μας!

Ανανεώσαμε το ραντεβού μας με την Π. Υ. Παλαμά για τον Μάϊο με εξίσου ενδιαφέρουσα θεματολογία.


Διαβάστε Περισσότερα »

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Αρχίζουν τα Μαθήματα Ζωγραφικής...

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιτέας σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 4 Μαρτίου αρχίζουν τα μαθήματα Ζωγραφικής στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ιτέας.

Το 1ο τμήμα (παιδικό) από 17:30 μμ έως 18:45 μμ και...
Το 2ο (ενηλίκων) από 19:00 μμ έως 20:30 μμ.

Υπεύθυνη τμήματος είναι η ζωγράφος κ. Αλέκα Κουκόσια.Διαβάστε Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ !!!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Τ.Κ  Ιτέας (Δημαρχείο) σε ανοικτή συνεδρίαση του σώματος που θα γίνει την 27-02-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ:
Κατάρτηση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 - 2019 του Δήμου Παλαμά

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ιτέας
  Ευάγγελος Λύτρας
Διαβάστε Περισσότερα »

Αρχές Μαρτίου η Καταβολή της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Βάμβακος...

Αρχές Μαρτίου θα γίνει η καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος ύψους 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Αποστόλου.

Όμως σε μεγάλη αναταραχή βρίσκονται οι βαμβακοπαραγωγοί από την ενημέρωση που είχαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι τελικά τα στρέμματα, που καλλιεργήθηκαν το 2014, ανέρχονται σε 2,7 εκατ. Βάση του Κανονισμού 73/2009 τα καλλιεργούμενα στρέμματα για τη χώρα μας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 2,5 εκατ. στρέμματα. Η αύξηση των στρεμμάτων σημαίνει ότι αναλογικά θα μειωθεί και η ειδική (συνδεδεμένη) ενίσχυση.

Ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Βάμβακος, κ. Νίκος Σκοπιανός, τόνισε τα εξής: «από την επίσημη ενημέρωση που είχα είναι ότι τα στρέμματα με βαμβάκι του 2014 ανέρχονται τελικά σε 2,7 εκατ. στρέμματα. Βέβαια ακόμη δεν γνωρίζουμε πώς εξελίχθηκαν τα στρέμματα που δεν συγκομίστηκαν. Συνήθως τέτοια εποχή γνωρίζαμε το ύψος της συνδεδεμένης. Αναμένουμε μια επίσημη ενημέρωση».

Ο κ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λάρισας, ανέφερε εξής: «Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε ότι ήμαστε το 2014 πάνω από 2,3 εκατ. στρέμματα. 
Ξαφνικά περνάει η εικόνα ότι είμαστε στα 2,78 εκατ. στρέμματα, που σημαίνει ότι αυτόματα το σύνολο των βαμβακοπαραγωγών θα χάσει στη συνδεδεμένη περίπου 12 – 13 ευρώ το στρέμμα (από 76 ευρώ/ στρέμμα αναμένεται να φτάσει στα 64 ευρώ). Θα πρότεινα να δημοσιεύσουν τα ΑΦΜ των δικαιούχων ανά περιφέρεια και να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. 
Οι δηλώσεις έχουν «κλειδώσει» και δεν μπορεί κανένας να προχωρήσει σε αλλαγές της καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ. Εκτός αν πρόκειται για κάποια άνωθεν εντολή». 
Διαβάστε Περισσότερα »

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Καθαρά Δευτέρα με "Κούλουμα" στην Ιτέα

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε χθές Καθαρά Δευτέρα στο κάλεσμα του Δήμου Παλαμά που διοργάνωσε τα παραδοσιακά ΚΟΥΛΟΥΜΑ στόν προαύλιο χώρο του "Αγροτικού - Λαογραφικού Μουσείου Ιτέας".

Σε όλους προσφέρθηκαν δωρεάν νηστίσιμα εδέσματα, κρασί, λαγάνες, φασολάδα, ελιές, και χαλβά ενώ χορευτικά του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτέας χόρεψαν και παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς & δρώμενα.

Αν και ο καιρός δεν στάθηκε σύμμαχος για 4η συνεχή χρονιά,(!) καθώς η συννεφιά και αργότερα η βροχή, έκλεισαν πολλούς στα σπίτια τους, εντούτοις όμως οι Κουτσιαριώτες (και όχι μόνο), δεν το έβαλαν κάτω αγκαλιάζοντας για μια ακόμα φορά και αυτή την προσπάθεια του Δήμου.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περάσουν και απο το στολίδι του Θεσσαλικού κάμπου το "Λαογραφικό Μουσείο Ιτέας" να δούν και να θαυμάσουν την μεγάλη συλλογή Λαογραφικών ευρημάτων που φιλοξενεί στο εσωτερικό του.

Για πέταγμα χαρταετού, ούτε λόγος.
Αέρας δεν υπήρχε, οι καιρικές συνθήκες καθόλου ευνοϊκές, στερώντας έτσι την χαρά απο τούς μικρούς φίλους να χαρούν το πεταγμά του.

Στη γιορτή παρευρέθηκαν:
Ο Δήμαρχος Παλαμά Γιώργος Σακελλαρίου, οι Αντιδήμαρχοι Κώστας Τζέλλας, Αντώνης Λωρίδας και Ιάσων Τσιρώνης, η πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑ Φωτεινή Καραϊσκου, ο πρόεδρος Τ.Κ. Ιτέας Βαγγέλης Λύτρας, ο Διευθυντής του ΕΣΥ Παλαμά Ιωσήφ Χρούμπ, και η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ιτέας Τζένη Μακρή και άλλοι.

Η "Ιτέα Καρδίτσας" εύχεται ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ σε όλους!!!Διαβάστε Περισσότερα »