Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πρόσληψη (19) καθαριστριών στον Δήμο Παλαμά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              26 Αυγούστου 2016
Α/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              Αριθ. Πρωτ: 59
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
               ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

       Για την πρόσληψη δεκαεννέα (19) καθαριστριών

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά
έχοντας υπόψη:
1.   Το άρθρο 50 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α /17.9.2013) "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις".
2.   Την αριθ. 13/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης.

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Σχολικό έτος 2016 - 2017 ήτοι απο την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/06/2017 στις παρακάτω σχολικές μονάδες του Δήμου:
- Δυο (2) θέσεις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά ήτοι: Μία για το 5ο Νηπιαγωγείο και μία για το νέο διδακτήριο του 1ου Δημοτικού.
- Μία (1) θέση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά.
- Μία (1) θέση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και 3ο-4ο Νηπ. Παλαμά.
- Δύο (2) θέσεις στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Φύλλου.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Κοσκινά.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Βλοχού.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Αγία Τριάδας.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Προαστίου.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Μαραθέας.
- Δύο (2) θέσεις για το Γυμνάσιο Παλαμά.
- Μία (1) θέση για το Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ιτέας.
- Μία (1) θέση για το Γυμνάσιο - Λύκειο Προαστίου.
- Δύο (2) θέσεις για το ΕΠΑΛ.
- Μία (1) θέση για το Λύκειο Παλαμά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.  Πρόσφατο εκκαθαριστικό οικονομικού Ετους 2016, για εισοδήματα απο 01/01/2015
4.  Ε9 και ΕΝΦΙΑ
5.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6.  Βεβαίωση Σχολικής κοινότητας περί καλής εκτέλεσης των εργασιών για όσες και όσους επιθυμούν μοριοδότηση απο προϋπηρεσία.

Για πληροφορίες - κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να απευθύνεστε στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (τηλ. επικοινωνίας 24443-50108 και 2444-50116) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι απο τις 27/08/2016 έως και 5/09/2016.

      Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Τζέλλας


Διαβάστε Περισσότερα »

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

4ο Καραγκούνικο Αντάμωμα

Ο Δήμος Κιλελέρ, η Αμφικτιονία των Θεσσαλών Καραγκούνηδων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας- διοργανώνουν στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2016 το 4ο Καραγκούνικο Αντάμωμα και το 4ο Πανελλήνιο Εθνολογικό Συνέδριο με θέμα «Γη και αγώνες των κατοίκων της Πεδινής Θεσσαλίας-Καραγκούνηδες».

Ένα κομμάτι της Ελληνικής γης η Θεσσαλία δεσπόζει στο κέντρο της Ελλάδας. Στα πεδινά της μέρη και κατά μήκος του Πηνειού ποταμού και των παραποτάμων του συναντάμε πλήθος οικισμών από αρχαιοτάτων χρόνων. Τα νερά καθιστούσαν την περιοχή εύφορη και πρόσφορη για την καλλιέργεια της γης, την οποία καλλιεργούσαν οι γηγενείς και αυτόχθονες πρόγονοί μας, οι κάτοικοι της πεδινής Θεσσαλίας.

Σκοπός του επιστημονικού Συνεδρίου, το οποίo θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Δήμου, τη Νίκαια Λάρισας, είναι να παρουσιαστούν όλες οι νεώτερες έρευνες για τους καραγκούνικους πληθυσμούς της Πεδινής Θεσσαλίας, που αφορούν στους απελευθερωτικούς αγώνες και στις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και στους καθημερινούς αγώνες επιβίωσης των κατοίκων της διαχρονικά.

Οι θεματικοί άξονες:
• Η Θεσσαλία της μυθικής εποχής και της αρχαιότητας
• Οι μετακινήσεις διάφορων φύλων από και προς τη Θεσσαλία
• Η Θεσσαλία από τα Ρωμαϊκά χρόνια μέχρι την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς
• Η Θεσσαλία την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής
• Τα επαναστατικά κινήματα στη Θεσσαλία και οι προσπάθειες απελευθέρωσης από τον Τούρκικο ζυγό
• Οι αγροτικές κινητοποιήσεις για την αποτίναξη του ζυγού των τσιφλικάδων και το μοίρασμα της Θεσσαλικής γης στους κολίγους
• Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας
• Θεσσαλοί ήρωες και λαϊκοί αγωνιστές
• Οι αγώνες των Θεσσαλών αγροτών στα νεώτερα χρόνια
Καλούνται να συμμετάσχουν τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, όπως και οι ερευνητές της Τοπικής Ιστορίας, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ασχολούνται με τα συγκεκριμένα αντικείμενα.
Η διάρκεια των ανακοινώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15’ λεπτά. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να παρουσιασθούν εργασίες με τη μορφή αναρτημένων πινακίδων (posters).
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και να το αποστείλετε στην Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι 30 Mαΐου 2016 με τον τίτλο της ανακοινώσεώς σας και μια σύντομη περίληψη (τουλάχιστον μισή σελίδα Α4).
Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Αντάμωμα και ο μεγάλος χορός των Θεσσαλών Καραγκούνηδων.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νασιακόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Κιλελέρ, Πρόεδρος του 4ου Καραγκούνικου Ανταμώματος
Αυδίκος Ευάγγελος , Καθηγητής Τμήματος Αρχαιολογίας Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος 4ου Πανελλήνιου Εθνολογικού Συνεδρίου
Φιρφιρής Απόστολος, Πρόεδρος Αμφικτιονίας Θεσσαλών Καραγκούνηδων-Αντιπρόεδρος Συνεδρίου
Κοζιού Βασιλική, Α΄ Γραμματέας Θεσσαλών Καραγκούνηδων-Γραμματέας Συνεδρίου
Δρ Πιλάτου Βασιλική, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας-Υπεύθυνη τύπου και δημοσίων σχέσεων του Συνεδρίου

Μέλη:
Μπετχαβές Δημήτριος, Δημοσιογράφος
Παπαπολύκαρπος Χρήστος, Α΄ Αντιπρόεδρος Αμφικτιονίας Θεσσαλών Καραγκούνηδων
Αθανασούλης Ιωάννης, Μέλος Αμφικτιονίας Θεσσαλών Καραγκούνηδων
Στεργιόπουλος Μανώλης, Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας
Καλογιάννης Θάνος, Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Χάλκης
Πιπερτζή Ανθή, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Χάλκης
Τσιαντής Βασίλης, Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Γλαύκης
Κουκούτσης Γιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κιλελέρ
Φιλιππούλης Κώστας, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κιλελέρ
Χατζηκωνσταντίνου Κώστας, Αντιδήμαρχος Πλατυκάμπου Δήμου Κιλελέρ
Νανούλης Φάνης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κιλελέρ
Αθαναηλίδης Ηλίας, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Βουναίνων «Η καθ’ ημάς ανατολή»
Ανδρίτσου Βαΐτσα, Γραμματέας Συλλόγου Γυναικών Μελισσοχωρίου «Μελίνα»
Ανυφαντή Ζωή, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Ζαππείου, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κιλελέρ
Γκανά Ευαγγελία, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Δοξαρά
Καταραχιά Σοφία, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Αγίων Αναργύρων
Ματθαίου Ελένη, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Ψυχικού
Νταλαρίζος Γιώργος, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατυκάμπου
Παπαντάκου – Καντώνια Μαρίνα, Πρόεδρος Γυναικείου Ομίλου Δήμου Κιλελέρ
Παπαστεργίου Κατερίνα, Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Κυπάρισσου
Σελλόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ομορφοχωρίου
Τσιβαλιού Ελένη, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Μελίας «Ο Ογχηστός»
Ψωμούλια Γεωργία, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Κραννώνα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής Τμήματος Αρχαιολογίας Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πίκουλας Ιωάννης, Καθηγητής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ζωγράφου Μάγδα, Καθηγήτρια Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού-Εθνοχορολογίας στο ΤΕΕΦΑ- Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαγουλιώτης Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αγγελούσης Νικόλαος, Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-Αναπληρωτής Πρύτανη
Γιακουμάκη Βασιλική, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δέλτσου Ελευθερία, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τραγάκη Δάφνη, Λέκτορας Ανθρωπολογίας της Μουσικής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παλαιοθόδωρος Δημήτριος, Επίκουρος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Αρχαιολογίας Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αντωνίου Αντώνης, Καθηγητής-Σύμβουλος Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
Οικομόμου, Ανδρομάχη, Ερευνήτρια Α’ , Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Μάργαρη Ζωή, Ερευνήτρια Γ’, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Καραμπερόπουλος Δημήτριος, Διδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής-Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα Δρ Κοζιού Σουλτάνα, Φιλόλογος-Μουσικολόγος-Διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας
Δρ Πιλάτου Βασιλική, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), Πρ. Διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε. Π.Θ. και Π.Τ.Δ.Ε. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Δρ Δοδοντσάκης Γιώργος, Φιλόλογος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Φιλοσοφικής, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Τρικάλων, Πρ. Δ/ντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

Διαβάστε Περισσότερα »

Συγχαρητήριο Μήνυμα στους επιτυχόντες απο τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιτέας ...!!!

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ε.Μ.Σ.Ιτέας θέλω να πω πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της 3ης τάξης των Λυκειακών Τάξεων Ιτέας.
Με κόπους και θυσίες πέτυχαν τον πρώτο στόχο της ζωής τους.
Να έχουν καλή φοιτητική ζωή και να συνεχίσουν με όρεξη, υπομονή και κουράγιο να πετύχουν τον επόμενο στόχο τους.
Συγχαρητήρια επίσης και στους γονείς τους που ήταν συνεχώς δίπλα τους σε αυτή την πρώτη και δύσκολη προσπάθεια της ζωής τους. Θεωρώ ότι ένα μερίδιο σ αυτή την επιτυχία  έχουν και οι καθηγητές κι οι φροντιστές τους. Δουλεύοντας όλοι μαζί, μα περισσότερο απ όλους τα παιδιά, κατάφεραν μέσα σε αυτό το "περίεργο" και εξαντλητικό για τους μαθητές σύστημα παιδείας να πιάσουν το πρώτο τους όνειρο, την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ελπίζω και εύχομαι να συνεχίσουν να αγωνίζονται με τον ίδιο ζήλο και για την υπόλοιπη ζωή τους.
Καλή σταδιοδρομία.

Για το Δ.Σ
Ο πρόεδρος
Αχιλλέας Μπαλαντίνας


Διαβάστε Περισσότερα »

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Οι επιτυχόντες του Λυκείου Ιτέας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε, οι εφετινοί επιτυχόντες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ιτέα είναι οι εξής:


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ    
ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  Β. ΘΩΜΑΣ                       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ  Γ. ΓΕΩΡΓΙΑ                      ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΑΪΟΣ  Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΛΙΑΧΑΝΟΣ  Α. ΗΛΙΑΣ                                  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΙΑΧΑΝΟΣ Η. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                         ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΤΣΑ  Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΗΜ.            ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΥΛΑ  Α. ΔΗΜΗΤΡΑ-ΒΑΪΑ                        ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Ι. ΘΩΜΑΙΣ-ΜΑΡΙΑ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
ΤΖΕΜΟΥ  Ε. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ                  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΥ  Θ. ΑΝΘΗ

Αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που εμείς δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε, ας μας στείλουν  ένα email για να προσθέσουμε το όνομά τους.
Σ’ αυτά τα παιδιά που δικαίωσαν τους κόπους τις προσπάθειες και τις προσωπικές θυσίες των τελευταίων χρόνων ευχόμαστε καλή δύναμη και πρόοδο στις σπουδές τους, και καλή φοιτητική ζωή.


Διαβάστε Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται όσοι χρησιμοποίησαν τα παρόχθια αντλιοστάσια άρδευσης του Δήμου για πότισμα το 2016 να επιστρέψουν τα κλειδιά των παρόχθιων καθώς και τα μπλοκάκια με τις ώρες ποτίσματος (Αναλυτικά ανά άτομο) στην υπάλληλο του Δήμου, Μαυροπούλου Βίκυ, στο κατάστημα (Δημαρχείο) τις Δημοτικής Ενότητας Φύλλου (Ιτέα) μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 το αργότερο.

Απο τον Δήμο
Διαβάστε Περισσότερα »

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει στην Ιτέα την Δευτέρα 29 Αυγούστου το Δ.Σ. Παλαμά

Συνεδριάζει στην Ιτέα την Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Παλαμά».
Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Αξιοποίηση Δημοτικού Κτιρίου για Έκθεση Ιστορικού και Λαογραφικού Υλικού».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 05 / 2016 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Μάρκου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 8372 / 11 – 08 – 2016 αίτησης του κ. Αθανασίου Τίκα του Σωτηρίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ελβίρας Δεληγιάννη του Γεωργίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Γεωργίας Ακράτου του Ευαγγέλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 8373 / 11 – 08 – 2016 αίτησης του κ. Αθανασίου Τίκα του Σωτηρίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε κοινό αίτημα του κ. Γεωργίου Λιάμπου του Θωμά και λοιπών παραγωγών της Τ. Κ. Μεταμόρφωσης.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Σωτηρίου Καραγγέλη του Κωνσταντίνου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8689 / 24 – 08 – 2016 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης
Διαβάστε Περισσότερα »

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Ευχαριστήρια επιστολή της ομάδας "Καθαρό νερό στο Φύλλο"

Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε τα ευχάριστα νεα για την ένταξη του έργου αντικατάστασης του παλιού δικτύου ύδρευσης στο χωριό μας Φυλλο Καρδίτσας στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.
Ως μέλη της κίνησης Καθαρό Νερό για το Φυλλο θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο τη χαρά και τη συγκίνηση μας που οι προσπάθειες χρόνων επιτέλους απέδωσαν.
Μπορεί αυτή η ιστορία να έμοιαζε ένα χαμένο κυνήγι θησαυρού για κάποιους, όμως το αποτέλεσμα μας δικαίωσε.

Ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια στα μέσα του 2013 συναντήσαμε αρκετές αντιστάσεις και δυσκολίες, όμως βρήκαμε και πολλούς συνοδοιπόρους που μας παρείχαν πολύτιμη βοήθεια.
Και σε αυτό θέλουμε να σταθούμε, ευχαριστώντας τους και δημοσίως.

Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους του Φύλλου, τους συγχωριανούς μας, οι οποίοι στην πλειονότητα τους, και ανεξαρτήτως ηλικίας, βοηθούσαν όπως μπορούσε ο καθένας (μαζεύοντας δείγματα νερού, με την παρουσία τους στα δημοτικά συμβούλια Παλαμά, περιφέρειας και Αθηνών κτλ) καθώς και το Σύλλογο Γυναικών Φύλλου.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παλαμά που έφεραν σε πέρας το έργο τους απρόσκοπτα ως όφειλαν.

Αν και οι σχέσεις μας με την πρώην Δημοτική Αρχή δεν ήταν ιδανικές, οφείλουμε να πούμε πως έστω και εν μέσω δικών μας πιέσεων επανέφερε καθυστερημένα το θέμα στην επικαιρότητα.
Σε αντίθεση οι υπάλληλοι του Δήμου Παλαμά στήριζαν τον αγώνα μας από την αρχή όσο μπορούσαν με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν (π.χ στην τεχνική υπηρεσία υπήρχαν μόνο δυο υπολογιστές).

Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά οφείλουμε στις εφημερίδες της περιοχής (Νέος Αγών, Πρωινός Τύπος, Επικαιρότητα, Αλήθεια της Καρδίτσας), καθώς και στο Δίκτυο ΕΡΑ Θεσσαλίας/Ραδιοθάλαμος Καρδίτσας που παρουσίαζε το θέμα στις δύσκολες εποχές όταν το αγνοούσαν οι πολλοί.
Επίσης την ΕΡΤ3 που έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ και κάλυψαν το θέμα μιλώντας με τους κατοίκους, προβάλλοντας το κατόπιν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, την Εφημερίδα των Συντακτών και ειδικά το δημοσιογράφο Στέργιο Ζιαμπάκα με το δισέλιδο ρεπορτάζ τους.
Και φυσικά τα διάφορα sites (LIFO, παλμός, ekarditsa, karditsalive, ikarditsa) και το παρατηρητήριο πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη, αλλά και τον Παύλο Σαμαρά με το blog της "Ιτέας Καρδίτσας" ο οποίος κάλυψε το θέμα από την αρχή.

Τα Νερά Θεόνη συνέβαλαν στην προσπάθεια μας χορηγώντας μας μεγάλες ποσότητες εμφιαλωμένων μπουκαλιών τα οποία μοιράστηκαν στους κατοίκους.

Τέλος, θα θέλαμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στην τωρινή δημοτική αρχη που έθεσε το θεμα επι τάπητος και προχώρησε τις διαδικασίες κάνοντας το καθήκον της ένθερμα αλλα και τη διεύθυνση της Αντικεριφέρειας που πίεζε τις διαδικασίες.
Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους για ότι χρειαστεί αλλά και για να παρακολουθούμε τις διαδικασίες οι οποίες ελπίζουμε να είναι ταχύτατες.

ΥΓ 
Αν και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, παρόλα αυτά θα θέλαμε να δηλώσουμε ρητά ακόμα μια φορά ότι δεν έχουμε καμιά βλέψη και καμιά υστεροβουλία από όλο αυτό. Μοναδικός μας στόχος ήταν, είναι και θα είναι το να ανοίγει τη βρύση του ο κάθε κάτοικος και να πίνει πόσιμο νερό.

Ευχαριστουμε για τη δημοσίευση.

Με εκτίμηση,

Για την ομάδα Καθαρό Νερό στο Φυλλο
Ευριπιδης Βουζας
Πέννυ Ζαμπούκα
Βαγγελης Παπαβασιλείου
Παντελης & Ντίνα Πυκνή
Βάιος ΤαντοςΔιαβάστε Περισσότερα »

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Παλαμά στους επιτυχόντες

Θέλω να σας εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για την είσοδό σας στα Πανεπιστήμια της χώρας!
Η επιτυχία σας αυτή, δικαιώνει τις θυσίες, τους κόπους και τις αγωνίες, τόσο τις δικές σας όσο και των γονιών σας.
Τα φοιτητικά χρόνια είναι τα καλύτερα και πιο ξέγνοιαστα της ζωής.
Προσπαθήστε να τα χαρείτε όσο το δυνατόν πιο ανέμελα γιατί η συνέχεια θα είναι πολύ δύσκολη.
Σε  όσους δεν τα κατάφεραν εύχομαι να συνεχίσουν με πείσμα και επιμονή για τον επόμενο στόχο.
Χάθηκε μια μάχη όχι όμως ο πόλεμος.
Κλείνοντας να δώσω συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς σας που και αυτοί συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία σας αυτή.
Καλές σπουδές, καλή σταδιοδρομία σε όλους .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα »

Γρηγόρης Μπαλαντίνας: 40 χρόνια φούρναρης...

Η μυρωδιά του ζεστού ψωμιού σχεδόν μας χαλαρώνει, «ανοίγοντας» ταυτοχρόνως στο νου μας εικόνες…ρετρό, σπιτικές, γεμάτες οικιακή θαλπωρή και γεύση.

Έτσι ακριβώς είναι το ψωμί της Ιτέας
Ο φούρνος του Γρηγόρη Μπαλαντίνα έχει ιστορία σχεδόν 40 ετών.

Μία οικογενειακή επιχείρηση με πρώτη γενιά σε αρμονική συνεργασία.
Μπαίνοντας στο μαγαζί αντικρίζεις χαμόγελα και αισθάνεσαι σιγουριά για τα προϊόντα.
Οι ιδιοκτήτες ξέρουν τους πελάτες με το μικρό τους όνομα κι εκείνοι με τη σειρά τους ζητούν "το γνωστό".
Όλα ξεκινούν από τον πατέρα της οικογένειας, τον κύριο Γρηγόρη.
Έναν περήφανο άνθρωπο που στη ζωή του αγωνίστηκε για να τα καταφέρει.
Δεν του χαρίστηκε τίποτα για αυτό και από πολύ μικρός μπήκε στα "βαθιά", γιατί πως να το κάνουμε ο φούρνος δεν είναι και εύκολο πράγμα.
Τα δυο παιδιά του Κωνσταντίνος και Αθηνά γεννιούνται και μεγαλώνουν με εικόνες του μαγαζιού.
Αυτή είναι η ζωή τους, αυτή και η απόφασή τους, να ασχοληθούν με τον φούρνο.
Αργότερα και οι σύζυγοί τους αντίστοιχα Λόλα Λωρίδα και Μάκης Καραμήτρος.
Υπάρχει σχέση αγάπης και δεσμοί οικογένειας που υπερκαλύπτουν κάθε δυσκολία που μπορεί να εμφανισθεί.
Από το 1977 λειτουργεί το αρτοποιείο και καλύπτει τις ανάγκες του χωριού.
Τροφοδοτεί επίσης σε ημερήσια βάση και τα γύρω χωριά της περιοχής όπως π.χ. τον Παλαμά (πρατήριο), τον Πέτρινο κ.α.

Επισκέφθηκα, χαράματα, το αρτοποιείο και κατέγραψα την διαδικασία παρασκευής του ψωμιού.
Ο Γρηγόρης μου περιέγραψε τον τρόπο παρασκευής του ψωμιού και αναφέρθηκε στα προβλήματα και τις δυσκολίες της εργασίας.
«Μια ολόκληρη εβδομάδα τρέχουμε από τις τρεις τα ξημερώματα. Έχουμε μόνο μια Κυριακή για τον εαυτό μας» δηλώνει ο ίδιος.
Σαράντα χρόνια φούρναρης δηλώνει επίσης περήφανος για το ψωμί που παρασκευάζει χρησιμοποιώντας πάντα υλικά Α΄ ποιότητας.
Καθημερινά εργάζεται πολλές ώρες. «Χωρίς ανάσα» όπως λέει χαρακτηριστικά και τον καφέ του ακόμη τον πίνει στα όρθια, αλλά το κέφι για δουλειά ποτέ δεν του λείπει.
«Η μεγαλύτερη μου παρηγοριά και ευχαρίστηση είναι, όταν ακούω τους ανθρώπους να λένε ΜΠΡΑΒΟ, ικανοποιημένοι από την ποιότητα του ψωμιού. Τότε ξεχνάω όλη την κούραση.» λέει με καμάρι και συνεχίζει...
«Όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μεράκι. Όταν φύγουμε από εκεί το χάνουμε το παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει αγάπη. Όταν κάτι το αντιμετωπίζεις ως αγγαρεία ποτέ δε λειτουργεί και δεν επιτυγχάνει. Πάντα σκέφτομαι ποιο είναι το καλύτερο για τον πελάτη. Ποιότητα, καλή τιμή, καλή εξυπηρέτηση και καθαριότητα. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές αρχές μας».

Στον φούρνο, εκτός από το περίφημο αυτό ψωμί, και μια ποικιλία άλλων ψωμιών, η οικογένεια φτιάχνει και νοστιμότατα παξιμάδια, κριτσίνια, και κουλουράκια, αλλά και τυροπιτοειδή, μπουγάτσες, κέικ, κ.λ.π. χωρίς συντηρητικά.

Αποχαιρετώντας τον κύριο Γρηγόρη ένοιωσα ιδιαίτερο θαυμασμό και σεβασμό γι αυτόν τον ακούραστο άνθρωπο και την δουλειά του.
Και φυσικά δεν μπόρεσα να αντισταθώ στην μυρωδιά του κερασμένου κέικ που μόλις είχε βγει.....

Η ικανότητα και η σκληρή δουλειά πρέπει πάντα να επιβραβεύεται...
Συγχαρητήρια σε όλη την οικογένεια...!!!

Παύλος Σαμαράς
Διαβάστε Περισσότερα »

Εγγραφές στη νεοσύστατη Ακαδημία Ποδοσφαίρου Α.Σ. ΕΝΙΠΕΑ ΙΤΕΑΣ

Η Διοίκηση του Α.Σ. ΕΝΙΠΕΑ ΙΤΕΑΣ ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές της νεοσύστατης ακαδημίας ποδοσφαίρου του Συλλόγου για την ποδοσφαιρική περίοδο 2016 – 2017.

Στόχος της ακαδημίας είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά μικρών ηλικιών να αθληθούν μέσα από το ποδόσφαιρο, αναπτύσσοντας τεχνικές επιδεξιότητες, αλλά, παράλληλα και να κοινωνικοποιηθούν με την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
  
Προπονητής ακαδημιών: Τσερέπης Απόστολος, καθηγητής Φυσικής αγωγής (Ειδικευόμενος στο ποδόσφαιρο).

Πληροφορίες εγγραφής: Καραγιάννης Βάιος, Τηλ: 6984710971 και Καναράς Βασίλειος, Τηλ: 6976852772

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ Δ.Σ. 
     ΕΝΙΠΕΑ ΙΤΕΑΣ


Το νέο Δ.Σ του Α.Σ. ΕΝΙΠΕΑ αποτελείται απο τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραγιάννης Δ. Βάϊος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσέλιος Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ: Αρχοντης Ζήσης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καναράς Ευσ. Βασίλειος
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ: Καραγιώτας Ανδρέας
ΕΦ. ΠΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Παναγιωτής Μ. Κωνσταντίνος
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΥΘ. ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ: Παπακωνσταντίνου Χρήστος
Διαβάστε Περισσότερα »

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Το 5ο "Φεστιβάλ Ενιπέα" έκλεισε τις πύλες του την Κυριακή το βράδυ με μεγάλη επιτυχία

Το 3ήμερο 5ο "Φεστιβάλ Ενιπέα" έκλεισε τις πύλες του την Κυριακή 21 Αυγούστου το βράδυ με μεγάλη επιτυχία για όλους.
Για 5η συνεχή φορά ο Πολιτισμός χτύπησε κόκκινο στο Χωριό μας.
Η προσέλευση του κόσμου μεγάλη και τις τρεις ημέρες.
Στιγμές συγκίνησης, χαράς, και αισιοδοξίας για τον αγαπημένο τόπο μας.
Ένα 3ήμερο ταξίδι με Θέατρο, παραδοσιακούς χορούς, δρώμενα απ όλη την Ελλάδα και Δημοτική μουσική είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές που επισκέφτηκαν τον χώρο της γιορτής.

Με δημοτικά τραγούδια ολοκληρώθηκε, αργά το βράδυ της Κυριακής το 5ο "Φεστιβάλ Ενιπέα 2016", που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιτέας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και τον Δήμο Παλαμά σε έναν πανέμορφο από κάθε άποψη χώρο, στην Ιτέα Καρδίτσας.
Η δημοτική ορχήστρα με την ακούραστη Διαλεχτή κατάφερε για άλλη μια φορά να απογειώσει την βραδιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Επίσης γνωρίσαμε και ακούσαμε τις ανερχόμενες και πολλά υποσχόμενες υπέροχες φωνές του Πάνου Πετεινού και του Γιώργου Χακτσή που μας κράτησαν εκεί μέχρι το πρωί.

Η εικόνα του Φεστιβάλ το 3ήμερο δικαίωσε πλήρως τους διοργανωτές του.
Ο κόσμος έχει πληγεί πλέον από την κρίση και δύσκολα τα βγάζει πέρα.
Έτσι, κατάφεραν να δώσουν λίγο χαμόγελο χαράς και να προσφέρουν κάποιες ευχάριστες στιγμές στο κοινό, καθώς κι αυτό με τη σειρά του αγκάλιασε πάλι με τη μεγάλη του συμμετοχή τη φετινή διοργάνωση.

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτέας Αχιλλέας Μπαλαντίνας ευχαρίστησε εκ μέρους του Δ. Σ την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας καθώς επίσης και τον Δήμο Παλαμά, αλλά και τους χορηγούς για την υποστήριξη τους στη διοργάνωση.
Ευχαρίστησε ιδιαίτερα επίσης και τους "αφανείς ήρωες" της γιορτής, τους εθελοντές για την ανιδιοτελή μεγάλη αμέριστη προσφορά τους.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Αιδεσιμολογιότατος Πατήρ Βασίλειος Γερούκης, ο Ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μάρκου Πατήρ Αθανάσιος Μπίμπιλας, οι Αντιδήμαρχοι Αντώνιος Λωρίδας και Ιάσων Τσιρώνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Γκαζούνης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιτέας κ. Ευάγγελος Λύτρας, ο Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΑΠ κ. Άρης Τσίρας, η Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑ κ. Φουντά-Κυρίκου Ράνια, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Θωμάς Κοντοβάιος και από την αντιπολίτευση ο επικεφαλής κ. Αχιλλέας Καραλής, κ.Θεόδωρος Σδόγγος και ο κ. Απόστολος Τσερέπης.
Επίσης σημαντική ήταν η παρουσία αντιπροσωπείας από την Αμφικτιονία Θεσσαλών Καραγκούνηδων με επικεφαλής τον κ. Απόστολο Φιρφιρή καθώς και πολλών εκπροσώπων των τοπικών φορέων του Νομού Καρδίτσας.

Ευχαριστούμε θερμά το κοινό για την στήριξη καθ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων...

>Διαβάστε Περισσότερα »