Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Ανακοινώθηκαν οι λειτουργικές υπεραριθμίες και τα λειτουργικά κενά σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Καρδίτσας

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώνονται οι λειτουργικές υπεραριθμίες και τα λειτουργικά κενά σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19η/05-08-2016 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τους πίνακες που ακολουθούν:Α.ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

1 3ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ         1
2 13ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ         1
3 2ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ                 1
4 4ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ                 1
5 1ο 7/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ                 1
6 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ         2
7 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ           1
8 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΒΡΑΣ                         1
9 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ                 1
10 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ                         2
11 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣ/ΓΟΥΛΑΣ         1
12 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ         2
13 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ                 1
14 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ         1
15 1ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ         2
16 2ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ         1
17 2ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ                 1
18 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ                 1
19 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ         1
20 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ         5
21 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ                         3
22 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΔΡΟΥ                         1
23 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ         3
24 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ                         1
25 2/θ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ                                                 1
26 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ                 1
27 1/θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ                               1
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                39


ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
Α/Α       ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ           ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

1 4ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                         1
2 14ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                 1
3 29ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                 1
4 34ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ         1
5 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ                 1
6 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ                 1
7 2ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ         1
8 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ                 1
9 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΣΤΑΥΡΟΥ                         1
10 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ                 1
11 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΒΛΟΧΟΥ                         1
12 1/θ Ν/Γ ΚΟΣΚΙΝΑ                                                 1
13 2ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ                 1
14 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΕΔΡΟΥ                         1
15 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΥΨΕΛΗΣ                         1
16 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ         1
17 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ         1
18 2ο 2/θ Ν/Γ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                 1
19 27ο 1/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                 1
20 1/θ Ν/Γ ΡΕΝΤΙΝΑΣ                                               1
21 1/θ Ν/Γ ΦΙΛΙΑΣ                                                 1
22 1/θ Ν/Γ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ                                 1
23 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΝΘΗΡΟΥ                 1
24 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ         1
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2016- 2017
Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας καλούνται οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες, και επιθυμούν να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλουν σχετική δήλωση στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. αυτοπροσώπως ή να την αποστείλουν στο fax: 2441071611, από την Δευτέρα 08-08-2016 μέχρι και την Πέμπτη 11-08-2016 και ώρα 14:00΄.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2441079983.

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΙΘΑΝΟΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΄Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.

Α/Α       ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ                ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΕΝΑ

1       2ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ           5
2       5ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ          5
3       1ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ          2
4       8ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ          2
5       6ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ          1
6       4ο 10/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ          1
7       18ο 9/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ          1
8       3ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ               3
9       5/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ            1
10     2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΛΟΧΟΥ                      1
11     1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ          2
12     1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΘΗΡΟΥ                   1
13     1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ                   1
14     1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ             1

ΣΥΝΟΛΟ                                                                  27

Α/Α        ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ                              ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΕΝΑ

1       12ο 1/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                  1
2       5ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             2
3       6ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             2
4       7ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                    1
5       10ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ           2
6       15ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ           2
7       22ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ           1
8       23ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ           1
9       28ο 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ           2
10     33ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ           1
11     39ο 1/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                  1
12     1ο 2/θ Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ                                       1
13     4ο 2/θ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ                                      2
14     5ο 2/θ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ                                      2
15    1/Θ Ν/Γ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ                                     1
16    1ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ          1

ΣΥΝΟΛΟ                                                                   23

Δεν υπάρχουν σχόλια: