Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πρόσληψη (19) καθαριστριών στον Δήμο Παλαμά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              26 Αυγούστου 2016
Α/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              Αριθ. Πρωτ: 59
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
               ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

       Για την πρόσληψη δεκαεννέα (19) καθαριστριών

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά
έχοντας υπόψη:
1.   Το άρθρο 50 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α /17.9.2013) "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις".
2.   Την αριθ. 13/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης.

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Σχολικό έτος 2016 - 2017 ήτοι απο την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/06/2017 στις παρακάτω σχολικές μονάδες του Δήμου:
- Δυο (2) θέσεις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά ήτοι: Μία για το 5ο Νηπιαγωγείο και μία για το νέο διδακτήριο του 1ου Δημοτικού.
- Μία (1) θέση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά.
- Μία (1) θέση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και 3ο-4ο Νηπ. Παλαμά.
- Δύο (2) θέσεις στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Φύλλου.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Κοσκινά.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Βλοχού.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Αγία Τριάδας.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Προαστίου.
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο Μαραθέας.
- Δύο (2) θέσεις για το Γυμνάσιο Παλαμά.
- Μία (1) θέση για το Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ιτέας.
- Μία (1) θέση για το Γυμνάσιο - Λύκειο Προαστίου.
- Δύο (2) θέσεις για το ΕΠΑΛ.
- Μία (1) θέση για το Λύκειο Παλαμά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.  Πρόσφατο εκκαθαριστικό οικονομικού Ετους 2016, για εισοδήματα απο 01/01/2015
4.  Ε9 και ΕΝΦΙΑ
5.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6.  Βεβαίωση Σχολικής κοινότητας περί καλής εκτέλεσης των εργασιών για όσες και όσους επιθυμούν μοριοδότηση απο προϋπηρεσία.

Για πληροφορίες - κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να απευθύνεστε στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (τηλ. επικοινωνίας 24443-50108 και 2444-50116) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι απο τις 27/08/2016 έως και 5/09/2016.

      Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Τζέλλας


Δεν υπάρχουν σχόλια: