Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

To χιόνι, ευλογία ή κατάρα;;;

To χιόνι, ευλογία ή κατάρα;;;
Σίγουρα το χιόνι είναι ευλογία για πολλούς και διάφορους λόγους, κατάρα ίσως σε ακραίες περιπτώσεις που έχει να κάνει πάλι με την απρονοησία μας να ετοιμαστούμε για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκαλεί στις καθημερινές μας ασχολίες.

Πρώτον, αποκαθιστά το υδατικό ισοζύγιο ή τουλάχιστον το βελτιώνει. Η ληστρική εκμετάλλευση τα τελευταία χρόνια των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων κατέβασε τη στάθμη του νερού σε μεγάλο βάθος, με συνέπεια να απαιτείται μεγαλύτερη δαπάνη για την άντλησή του.

Δεύτερον, στις παράκτιες περιοχές η υποχώρηση της στάθμης του γλυκού νερού είχε ως συνέπεια να εισχωρήσει το θαλάσσιο νερού σε βάθος εντός και τα υπερκείμενα εδάφη να καταστούν υφάλμυρα και ακατάλληλα για καλλιέργεια. Τα εδάφη αυτά για να επανέλθουν θα χρειαστεί να παρέλθουν κάποιες δεκάδες χρόνια και να έχουμε ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις.

Τρίτον, το νερό του χιονιού εισχωρεί ευκολότερα στο έδαφος και βελτιώνει την υφή του, σε αντίθεση με το βρόχινο που συνήθως απορρέει και καταλήγει στη θάλασσα..

Τέταρτον, η ποιότητα του κλίματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (χιόνι και βροχές). Στις ερήμους σπάνια βρέχει και πιο σπάνια χιονίζει.
Αυτές είναι ελάχιστες από τις ευεργετικές επιδράσεις του χιονιού.

Υπάρχουν και άλλες πολλές που μάλλον εύκολα μπορεί να τις αντιληφθεί κανείς αρκεί να σκεφθεί ότι η βάση της ζωής είναι το νερό, ακόμη και αυτό το σώμα μας αποτελείται κατά 70 0/0 από νερό.

Κωνσταντίνος Γαλλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: