Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

ΝΕΑ ΚΑΠ: Σεμινάρια αγροτών σε γκρουπ των 15 ατόμων στη Λάρισα!

Η εταιρεία openmellon διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια σε γκρουπ των 15 ατόμων.
Το πρώτο γκρουπ ξεκινάει την Παρασκευή 14/11/2014.

Με τo συγκεκριμένο σεμινάριο επιχειρούμε να ενημερώσουμε προσωπικά τους φίλους αγρότες για την εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το 2015 έως και το 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν το οικονομικό κομμάτι, καθώς επίσης και της γεωργικής πρακτικής που θα πρέπει να ακολουθήσουν από το 2015 και μετά για να μην απολέσουν γεωργικό εισόδημα.
Η ενημέρωση θα γίνεται σε γκρουπ των 10 έως 15 ατόμων για την πληρέστερη κατανόηση των όρων και την αρτιότερη επικοινωνία με τους ομιλητές οι οποίοι είναι Γεωπόνοι – μελετητές με ιδιαίτερη τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στα θέματα που θα αναπτυχθούν.

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των παραγωγών για τη ΝΕΑ ΚΑΠ, ούτως ώστε να μπορούν οι ίδιοι να υπολογίζουν από μόνοι τους τα «Νέα Δικαιώματα» και να εφαρμόζουν το «Πρασίνισμα» όπως το απαιτεί η κοινότητα αποφεύγοντας σοβαρές οικονομικές κυρώσεις επί της αξίας των δικαιωμάτων (ΤΣΕΚ).

Απευθύνεται σε Γεωργούς και μη, όλων των ηλικιών, που θέλουν να ενημερωθούν για τη ΝΕΑ ΚΑΠ.

Περιεχόμενο
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δυο μέρη:

Α' Μέρος:
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
Ποιοι είναι δικαιούχοι
Πως κατοχυρώνονται
Πως υπολογίζονται

Β΄ Μέρος:
«ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ»
Τι είναι το ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ
Τι υποχρεώσεις απορρέουν από την εφαρμογή αυτού.

Για περισσότερε πληροφορίες κάντε κλικ στο παρακάτω link:

http://www.openmellon.gr/training/seminars/?r=view/14΄


Δεν υπάρχουν σχόλια: