Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδριάζει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην Ιτέα το Δ.Σ. Παλαμά

Συνεδριάζει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 στην Ιτέα το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά, των Νομικών του Προσώπων, ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ., Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. και των Σχολικών Επιτροπών Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης για το έτος 2016 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

4.-Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
Εισηγητής Δήμαρχος

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2015 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

6.-Χορήγηση αποζημίωσης σε προσωπικό του Δήμου που συνταξιοδοτείται.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

7.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίων σε Τοπικές Κοινότητες.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ.  Χρήστου Σιλευρή του Ηλία.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Φωτίου Παπαντίνα του Κωνσταντίνου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Μεταξίας Τζάρα του Αθανασίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: