Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ: Το 3ο Μνημόνιο θα φέρει σημαντική μείωση της παραγωγής και του αγροτικού εισοδήματος

Αποτελεί λανθασμένη εθνική επιλογή και ανακολουθία και αντίφαση όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων την τελευταία 5ετία να επισημαίνουν ότι η επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας θα προκύψει από την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και να νομοθετούν προς αντίθετη κατεύθυνση με συνέπεια:

α) τη δραματική μείωση της παραγωγικής βάσης του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα στη χώρα μας,
β) τη μείωση της αξίας της αγροτικής παραγωγής,
γ) τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος,
δ) την αύξηση της αξίας των εισροών της αγροτικής παραγωγής,
ε) την αύξηση της αξίας των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και
στ) τη μείωση της αξίας των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων.

Με βάση τα εξής δεδομένα:

1) ότι η αξία της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας κυμαίνεται μεταξύ 9-10 δισ. ευρώ ετησίως
2) ότι το ετήσιο αγροτικό εισόδημα διαμορφώνεται στα 6-7 δισ. ευρώ
3) ότι η αξία των εισροών της αγροτικής παραγωγής φθάνει τα 5,5 δισ. ευρώ περίπου
4) ότι η αξία των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων ήταν το 2009 6 δισ. ευρώ και 4,8 δισ. ευρώ το 2013
5) ότι η αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων μας ήταν 3,8 δισ. ευρώ το 2009 και αυξήθηκε στα 4,8 δισ. ευρώ το 2013.

Είναι βέβαιο ότι με τα όσα προβλέπονται στα νέα μέτρα και συγκεκριμένα:

α. Φορολόγηση επιδοτήσεων με κατάργηση του αφορολόγητου ποσού μέχρι 12.000 ευρώ.
β. Επιβάρυνση κόστους των εισροών με αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 13% στο 23%.
γ. Τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών στον ΟΓΑ.
δ. Κατάργηση καταβολής της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου.
ε. Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης από 0,7% στο 8% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
στ. Αύξηση φορολογικού συντελεστή από 26% στο 28% για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα μη εξαιρουμένων των οργανώσεων παραγωγών.
ι. Αύξηση φορολογικού συντελεστή από 10% στο 13% για τα αγροτικά αυτοκίνητα κ.λπ..

Το αγροτικό ΑΕΠ θα μειωθεί και...

1) θα μειωθεί και η συμμετοχή του ως ποσοστό στο εθνικό ΑΕΠ,
2)η επιδιωκόμενη επάρκεια σε αγροτικά – κτηνοτροφικά προϊόντα θα μειωθεί,
3) θα αυξηθούν οι εισαγωγές και θα μειωθούν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, διότι πόσοι εκ των αγροτών ή κτηνοτρόφων θα έχουν τη δυνατότητα και το κίνητρο να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να εκτρέφουν τα ζώα τους αντίστοιχα;

Καλούμε τους βουλευτές να αναλογισθούν τις ευθύνες τους σχετικά με αυτά τα επαχθή οικονομικά μέτρα σε βάρος του αγροτικού τομέα και του αγροτικού κόσμου της χώρας μας και τους προτείνουμε να αναζητήσουν ισοδύναμα χωρίς να αποδυναμωθεί ο αγροτικός τομέας, διότι η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας ισοδυναμεί κατά την άποψή μας με «εθνικό έγκλημα».

Βασίλης Γιαννάκος
Αγρότης
Εκπρόσωπος Α.Σ. Νέας Ένωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: