Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Παρατείνεται για άλλα 5 χρόνια η απαγόρευση κυνηγιού στη θέση "Μακροβούνι" του Δήμου Παλαμά

Σε ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνoυ στην περιοχή Mακροβουνίου περιφέρειας Τ.Κ.Βλοχού και Αγ.Δημητρίου του Δήμου Παλαμά προχώρησε με απόφασή της η Δασάρχης Καρδίτσας Γιαννούλα Πραντσίδου.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε έτη και συγκεκριμένα από 2 Αυγούστου 2017 έως 1 Αυγούστου 2022, σε έκταση 6.725,00 στρεμμάτων στη θέση "Μακροβούνι" περιοχής Τ.Κ.Βλοχού και Αγ.Δημητρίου του Δήμου Παλαμά και συγκεκριμένα:

Ανατολικά: Αρδευτικό κανάλι μέχρι συναντήσεως του ποταμού Ενιππέα.

Δυτικά: Συνέχεια αγροτικού δρόμου μέχρι συναντήσεώς του με τον επαρχιακό δρόμο Καρδίτσας-Λάρισας τον οποίο ακολουθεί.

Βόρεια: Με συμβολή του επαρχιακού δρόμου Καρδίτσας-Λάρισας& επαρχιακού δρόμου Αγ.Δημητρίου-Πέτρινου..

Νότια: Με αγροτικό δρόμο-παρυφές Μακροβουνίου.

Η Απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1140/31/3/2017/Τ.Β) και ισχύει για τα κυνηγετκά έτη 2017 έως 2022.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: