Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Αλλαγή αντιδημάρχου

Αλλαγή αντιδημάρχου στο Δήμο Παλαμά από αύριο 1η Σεπτεμβρίου με τον Χρήστο Ξένο να παραλαμβάνει τα ηνία από την έως και σήμερα Αντιδήμαρχο Φωτεινή Καραΐσκου που ολοκληρώθηκε η θητεία της.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση που υπογράφει ο Δήμαρχος Παλαμά Γ. Σακελλαρίου ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας Χρήστος Ξένος για το χρονικό διάστηµα από 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019 ως Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου, και Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Πολιτισµού (χωρίς αντιμισθία) και του µεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Εποπτεία του προσωπικού και της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου.
2. Εποπτεία καθαριότητας Σχολικών Κτιρίων
3. Εποπτεία καθαριότητας Λαϊκών Αγορών
4. Εποπτεία καθαριότητας πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
5. Καθαρισµός ∆ηµοτικού Αµαξοστασίου
6. Συντήρηση οχηµάτων του ∆ήµου
7. Εποπτεία λειτουργίας Γραφείου Κίνησης των οχηµάτων του ∆ήµου
8. ∆ιαχείριση υλικών αποθηκών του ∆ήµου
9. Περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων
10.Περισυλλογή αδέσποτων ζώων
11.Εποπτεία ∆ηµοτικών Σφαγείων και Κοιµητηρίων
12.Εποπτεία Αγροτικής και ∆ηµοτικής Οδοποιίας
13.Εποπτεία Υπηρεσίας Άρδευσης
14.Εποπτεία Θεµάτων Παιδείας
15.∆ιαχείριση εκτάσεων βοσκής
16.Εποπτεία Υπηρεσίας έκδοσης αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
17.Προώθηση Πολιτιστικών Ανταλλαγών

Οταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Ξένος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου.

Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Ξένος, εκδίδει και υπογράφει τα σχετικά µε τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών έγγραφα. ∆ιεξάγει την αλληλογραφία των παραπάνω υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείµενο αυτών. Εισηγείται θέµατα των υπηρεσιών αυτών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στις Επιτροπές, για την παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος, κ. Χρήστος Ξένος, εποπτεύει το προσωπικό για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών για τις οποίες είναι αρµόδιος.

Στις αρµοδιότητές του, τις οποίες και θα τις ασκεί, συµπεριλαµβάνονται και θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής: Σχόλια ανώνυμα, σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται. Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας". Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες. Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής