Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Ειδική στήρηξη σκληρού σίτου...


Στα 6,9 ευρώ ανά στρέμμα ανέρχεται η ειδική στήριξη σκληρού σίτου για το έτος 2010.
Το ποσό της ειδικής στήριξης (ποιοτικό πριμ) σκληρού σίτου για το έτος 2010 καθορίζεται στα 69 ευρώ/ ha (1 εκτάριο= 10 στρέμματα) δηλαδή 6,9 ευρώ ανά στρέμμα.
Αυτό αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 884, 19 Μαΐου 2011).
Θυμίζουμε ότι οι παραγωγοί, προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσης υποχρεούνται:
Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς AGRO 2 και των σχετικών οδηγιών του ΟΠΕΓΕΠ μέσω των φορέων πιστοποίησης.
Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, σύμφωνα με άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009, όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ 262347/19-3-2010.
Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.Δεν υπάρχουν σχόλια: