Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΙΤΕΑ... αφιέρωμα (Video)...

"...μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον έστιν η πατρίς και σεμνώτερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα..."

  
 
              Δεν υπάρχουν σχόλια: