Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Διανομή τροφίμων σε απόρους...

Μέχρι 1η Ιουλίου οι αιτήσεις για την διανομή τροφίμων σε απόρους.

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για την διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος δωρεάν διανομής ζυμαρικών , λευκασμένου μακρύσπερμου ρυζιού , φέτας και Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ , σε απόρους της χώρας για το 2011. Οι αιτήσεις συμμετοχής των...... ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης , ειδικά για το έτος 2011 ορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία η 1η Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οι υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες,θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €.Δείτε ποιοί είναι οι διακιούχοι . http://et.diavgeia.gov.gr/Δεν υπάρχουν σχόλια: