Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου το Δ.Σ. Παλαμά

Συνεδριάζει την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), για παραχώρηση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Παλαμά (ΦΥΤΩΡΙΟ) στο Δήμο Παλαμά.
Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αριθμ. Πρωτ.: 118/6458/18–01–2016 εγγράφου του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).
Εισηγητής Δήμαρχος

3.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παλαμά [Δ΄ Τρίμηνο].
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

4.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου και πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2016.
Εισηγητής Δήμαρχος

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών – έργων για το έτος 2016 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

7.-Έγκριση της αριθμ.: 34 / 2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.], που αφορά την έγκριση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2016.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

8.-Αποδοχή ή μη της παραίτησης της Προέδρου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.) και ορισμός νέων.
Εισηγητής Δήμαρχος

9.-Αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παλαμά και ορισμός νέου.
Εισηγητής Δ. Σ. Αριστοτέλης Χατζής

10.-Ορισμός οργάνου ελέγχου της τήρησης των όρων λειτουργίας παιδότοπων.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

11.-Ακύρωση μη εξοφλημένων ενταλμάτων έτους 2015 και μεταφορά τους στη χρήση έτους 2016 προς πληρωμή.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463 / 2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 7 του Ν. 3801 / 2009.
Εισηγητής Δήμαρχος

13.-Έγκριση και Παραλαβή της Τοπογραφικής Μελέτης ρέματος «ΒΕΛΑ»
Εισηγητής Δήμαρχος

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Β΄ Φάση».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Νεκροταφείων».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων και Πυλώνων στις Εισόδους της Πόλης».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το Έργο: «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων Πόλης Παλαμά».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Αξιοποίηση Δημοτικού Κτιρίου για Έκθεση Ιστορικού και Λαογραφικού Υλικού».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την περαίωση της Εργασίας: «Καθαρισμός και Μόρφωση Αποστραγγιστικής Τάφρου στον Παλαμά – ΣΑΤΑ 2015».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

20.-Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε Εφημερίδες, Περιοδικά, Προγράμματα και Ηλεκτρονικά Μέσα για το έτος 2016.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινά.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Γεωργίας Σφακιανού του Νικήστρατου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Καλυβακιωτών «Ο ΝΟΣΤΟΣ».

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Ευαγγέλου του Σωτηρίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Χαραλάμπου Κατσιαούνου του Ανδρέα.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αθανασίου Καρρά του Χρυσοστόμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ιωάννη Λιόντου του Ευαγγέλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

28.-Έγκριση Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (από 21η έως και 31η Συνεδρίαση έτους 2015)».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:
- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται.
- Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις.
- Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας".
- Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής