Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Αλλαγή αντιδημάρχου στο Δήμο Παλαμά με τον Κώστα Τζέλλα να δίνει τη "σκυτάλη" στην Φωτεινή Καραΐσκου

Με απόφαση του Δημάρχου Παλαμά Γιώργου Σακελλαρίου έγινε δεκτή η παραίτηση του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Τζέλλα που υποβλήθηκε χθές για προσωπικούς λόγους με τον Δήμαρχο να ορίζει άμεσα ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου, και Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Πολιτισμού, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φωτεινή Καραϊσκου.

Η Κα Καραΐσκου αναλαμβάνει έως 28 Φεβρουαρίου 2017 και θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία του προσωπικού και της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου.
2. Εποπτεία καθαριότητας Σχολικών Κτιρίων
3. Εποπτεία καθαριότητας Λαϊκών Αγορών
4. Εποπτεία καθαριότητας πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
5. Καθαρισμός Δημοτικού Αμαξοστασίου
6. Συντήρηση οχημάτων του Δήμου
7. Εποπτεία λειτουργίας Γραφείου Κίνησης των οχημάτων του Δήμου
8. Διαχείριση υλικών αποθηκών του Δήμου
9. Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
10. Περισυλλογή αδέσποτων ζώων
11. Εποπτεία Δημοτικών Σφαγείων και Κοιμητηρίων
12. Εποπτεία Αγροτικής και Δημοτικής Οδοποιϊας
13. Εποπτεία Υπηρεσίας Άρδευσης
14. Εποπτεία Θεμάτων Παιδείας
15. Διαχείριση εκτάσεων βοσκής
16. Εποπτεία Υπηρεσίας έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
17. Προώθηση Πολιτιστικών Ανταλλαγών

 Η Αντιδήμαρχος κ. Φωτεινή Καραϊσκου ορίζεται επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Γ. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες της ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

ΣΤ. Η ανωτέρω αντιδήμαρχος κ. Φωτεινή Καραϊσκου, εκδίδει και υπογράφει τα σχετικά με τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών έγγραφα. Διεξάγει την αλληλογραφία των παραπάνω υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενο αυτών. Εισηγείται θέματα των υπηρεσιών αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, για την παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ζ. Η ανωτέρω αντιδήμαρχος, κ. Φωτεινή Καραϊσκου, εποπτεύει το προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών για τις οποίες είναι αρμόδια.

Η. Στις αρμοδιότητές της, τις οποίες και θα τις ασκεί, χωρίς την καταβολή αντιμισθίας, συμπεριλαμβάνονται και θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: