Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Δηλώσεις κατανάλωσης ρεύματος για τα παρόχθια αρδευτικής περιόδου 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                            
 Παλαμάς 1-2-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι χρήστες παρόχθιων ρευμάτων να δηλώσουν τις συνολικές ώρες κατανάλωσης ρεύματος σε κάθε παρόχθιο (Υ) που χρησιμοποίησαν την αρδευτική περίοδο 2016, μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2017 προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία βεβαίωσης των ατομικών τους λογαριασμών .
Όποιος δεν δηλώσει τις ώρες κατανάλωσης ρεύματος, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην ισόποση χρέωση των ωρών και δεν πρόκειται να επιτρέψει την χρήση του παρόχθιου κατά την νέα Αρδευτική περίοδο. –

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2444350152

                                                                           
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: