Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά

Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου και πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2017.
Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Απόδοση επιχορήγησης έτους 2017 στο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

3.-Χρηματοδότηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.] Δήμου Παλαμά έτους 2017.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

4.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «Βελτίωση Δημοτικών Κτιρίων».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Παλαμά για το έτος 2017 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Εισηγητής Δήμαρχος

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Παλαμά, για το έτος 2017.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

8.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

9.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

10.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

11.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια Υλικών Οδοποιίας Δ. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια Σκυροδέματος Δ. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

13.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια Ξυλείας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 796 / 27 – 01 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 862 / 30 – 01 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 869 / 31 – 01 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 1072 / 06 – 02 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 1542 / 16 – 02 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Κοσκινά.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 02 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Κοσκινά.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 03 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Κοσκινά.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Συκεών.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Μάρκου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2017 απόφασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καλυβακίων.

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 02 / 2017 απόφασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καλυβακίων.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αθανασίου Παππά του Ηλία.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Νικολάου Κατσιαούνου του Παύλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Παναγιώτας Καραγιαννάκη του Ευαγγέλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

29.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ασπασίας Κούμπου του Δημητρίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Σωκράτη Δασκαλόπουλου του Αχιλλέα.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Λωρίδα του Αλεξάνδρου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

32.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Μιχαήλ Μπικιάρη του Κωνσταντίνου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

33.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Έξαρχου Παπαδόπουλου του Ματθαίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

34.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Βαλάρη του Νικολάου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

35.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

36.-Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (από 19η / 2016 έως και 03η / 2017).
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:
- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται.
- Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις.
- Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας".
- Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής