Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Στερούν από την Θεσσαλία, 31,3 εκατομμύρια ευρώ...

Μειώνονται κατά 31,3 εκατομμύρια ευρώ τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την Θεσσαλία ανέφερε σε συνέντευξη τύπου σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός καλώντας σε ενεργοποίηση την τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς της φορείς.

Ο κ. Κ. Αγοραστός, παραθέτοντας στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επισήμανε ότι τα κονδύλια για την Θεσσαλία μειώνονται ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ στο 85%.
Συγκεκριμένα, στους 3 άξονες του ΕΣΠΑ στη Θεσσαλία (Υποδομές – υπηρεσίες προσπελασιμότητας, Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας) η συμμετοχή της ΕΕ αυξάνεται από 80,19% στο 85%, ενώ στον 4ο άξονα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Θεσσαλίας αυξάνεται στο 85% από 70% μέχρι τώρα. Ωστόσο, το συνολικό ποσό του ΕΣΠΑ για την Θεσσαλία μειώνεται στα 497,650 εκατ. ευρώ από 528,995 εκατ. καθώς αφαιρούνται 23 εκατ. ευρώ από τους 3 πρώτους άξονες και 8,3 εκατ. από τον 4ο άξονα.

«Είναι προφανές ότι μειώνεται η συμμετοχή του κράτους στη χρηματοδότηση του βασικού αναπτυξιακού εργαλείου αυτή τη στιγμή για τη χώρα και την περιοχή μας. Οποία αντίφαση μεταξύ λόγων περί… ανάπτυξης και της πραγματικότητας που δείχνει το αντίθετο. Η ανάπτυξη δεν ενισχύεται με… ευχολόγια αλλά με πράξεις, με ουσιαστική χρηματοδότηση και αποτελεσματικές πολιτικές», τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

«Δυστυχώς, ως αιρετή Περιφερειακή Αρχή επιβεβαιωνόμαστε για ακόμη μια φορά καθώς είχαμε εγκαίρως επισημάνει ότι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΕΣΠΑ έπρεπε να συνοδεύεται με διατήρηση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος και όχι με μείωσή του όπως δυστυχώς συμβαίνει τώρα», σημείωσε ο κ. Κώστας Αγοραστός και υπογράμμισε:
«Πρόκειται για εντελώς λανθασμένη απόφαση, για μια απόφαση κοινωνικά άδικη και οικονομικά αναποτελεσματική. Καλούμε τους Βουλευτές, τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων και όλους τους Θεσσαλούς να ενεργοποιηθούν καθώς η τοπική κοινωνία, η τοπική οικονομία, η τοπική αγορά, οι τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις στερούνται 31,3 εκατομμύρια ευρώ, ένα υπερπολύτιμο ποσό ειδικά στη σημερινή δυσμενή συγκυρία. Το ποσό της μείωσης πρέπει να κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα στην κάλυψη συναφών δαπανών ανάπτυξης που δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Κ. Αγοραστός είπε ότι αποτέλεσμα της μείωσης στα κονδύλια του ΕΣΠΑ, είναι να μειωθεί στα 116 εκατ. ευρώ το ποσό που μπορεί να διαχειρισθεί η αιρετή Περιφέρεια και το οποίο προκύπτει από τις εκπτώσεις που δίνουν οι ανάδοχοι των έργων. «Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υπολόγισε το ποσό αυτό στα 148 εκατ. ευρώ, πλέον μειώνεται κατά 31,3 εκατ. ευρώ αλλά ουδείς μπορεί να διαβεβαιώσει τι μέλλει γενέσθαι καθώς τώρα πληροφορούμαστε σε όλο το εύρος τις συμφωνίες της Ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ΕΣΠΑ», διευκρίνισε ο Περιφερειάρχης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΣΠΑ
Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός, η μείωση των πόρων στη Θεσσαλία έγινε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ.

«Στόχος αυτού του πρώτου σταδίου θα είναι η αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής συνδρομής στα Επιχειρησιακά Προγράμματα προκειμένου να αυξηθεί η απορρόφηση και κατ’ επέκταση η εισροή κοινοτικών πόρων και αφετέρου να εξοικονομηθούν πολύτιμοι και εν ανεπαρκεία λόγω της κρίσης, εθνικοί πόροι», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Θάνου Μωραϊτη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «το πρώτο στάδιο αναθεώρησης δεν επιφέρει αλλαγές στη δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου αφενός να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση τους και αφετέρου να εξυπηρετηθούν οι πολιτικές και οι δεσμεύσεις τους.
Το δεύτερο στάδιο, που θα αφορά μια σε μεγαλύτερη έκταση και πιο ουσιαστική αναθεώρηση που θα απαντά και στα προβλήματα δομής και περιεχομένου σε όλα τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσει αμέσως μετά, με στόχο την έγκρισή της εντός του 2012.
Βασική στόχευση αυτού του δεύτερου σταδίου αναθεώρησης θα είναι κατ’ αρχήν:
1. Ενίσχυση νέων αναπτυξιακών δράσεων με αιχμή τις δράσεις επιχειρηματικότητας με έμφαση:
· Στη στήριξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
· Στη στήριξη των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων
· Στη στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας και τεχνολογίας ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον τα ελληνικά προϊόντα.
2. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διογκούμενη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, νέων επιστημόνων και γυναικών καθώς επίσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας με τοπικά χαρακτηριστικά μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε συνδυασμό πάντοτε με τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους, αύξηση της παραγωγικότητας και προώθηση της καινοτομίας.
3. Κάλυψη των υπερδεσμεύσεων που έχουν προκύψει στα προγράμματα με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό στο μέλλον –και χωρίς κατάλληλη αναθεώρηση- να καταχωρηθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα οι δεσμεύσεις και να μην μπορέσουν να δηλωθούν οι αναλογούσες δαπάνες στα αιτήματα πληρωμών και συνεπώς να επιβαρυνθούν αποκλειστικά εθνικοί πόροι.
4. Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις δράσεις και στα έργα του ΕΣΠΑ μέσα από τη μόχλευση των ιδιωτικών πόρων, δεδομένου ότι η αναθεώρηση θα κατευθύνει επιπλέον πόρους σε δράσεις επιχειρηματικότητας που απαιτούν αυξημένη ιδιωτική συμμετοχή, αλλά και με την υλοποίηση δημόσιων έργων μέσω ΣΔΙΤ και χρηματοδοτικών εργαλείων (JEREMIE, JESSICA κλπ) που επίσης μετέχει σε σημαντικό ποσοστό ο ιδιωτικός τομέας.
5. Μεγιστοποίηση της ωφέλειας σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής από τις δηλωθείσες και προβλεπόμενες δαπάνες». 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:
- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται.
- Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις.
- Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας".
- Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής