Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

- Ποιοτικός έλεγχος βαμβακιού

Στην Καρδίτσα ξεκίνησε να λειτουργεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Περιφερειακό Κέντρο ποιοτικού ελέγχου, τυποποίησης και ταξινόμησης βάμβακος. Σκοπός του είναι η πιστοποίηση της ποιότητας του εκκοκκισμένου βάμβακος, η οποία αναμένεται να προσδώσει αυξημένη προστιθέμενη αξία στο ελληνικό βαμβάκι και να στηρίξει το εμπόριο του ελληνικού βαμβακιού στις διεθνείς αγορές.

Μακροπρόθεσμα, θα επιτρέψει τη δημιουργία ζωνών καλλιέργειας ποιοτικού βάμβακος, βελτιώνοντας το εισόδημα των Ελλήνων βαμβακοπαραγωγών. Διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό για ερευνητικούς σκοπούς σε θέματα ποιότητας ίνας και νήματος, ενώ έχει ήδη εκδώσει έντυπα για την πολιτική ποιότητας, οδηγίες για τους δυνητικούς πελάτες αλλά και σχετικά τιμολόγια.(ΠΑΣΕΓΕΣ)
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: