Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Δωρεά εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα στο Νοσοκομείο Καρδίτσας

Δωρεά παραρτήματος Καρδίτσας στο Νοσοκομείο Καρδίτσας
Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα Νομού Καρδίτσας, έγινε δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας του εξής εξοπλισμού: 3 πιεσόμετρα, 2 οξύμετρα και 1 κλιματιστικό.

Δηλώνεται ρητά ότι η δωρεά αυτή έγινε χωρίς να απαιτείται από τη μεριά του Νοσοκομείου οποιοδήποτε αντάλλαγμα και χωρίς να διατηρείται οποιαδήποτε άλλης φύσεως αξίωση έναντί του.

Επίσης, δηλώνεται ότι η παρούσα δωρεά δεν συνιστά και δεν ερμηνεύεται ως άμεσος ή έμμεσος επηρεασμός αποφάσεων και ενεργειών του Νοσοκομείου προς εμάς.

Η δωρεά έγινε για τον χώρο των εγχύσεων, για να εξυπηρετούνται οι ρευματοπαθείς ασθενείς.

Με εκτίμηση,
Η διοικούσα επιτροπή του παραρτήματος Καρδίτσας ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Ιωάννης Σαράφης (πρόεδρος)
Γεώργιος Παππάς (γενικός γραμματέας)
Δήμητρα Νοτοπούλου (αντιπρόεδρος)
Αικατερίνη Γιαννάκου (ταμίας)
Αναστασία Κοντογιάννη (μέλος)

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: