Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Μέσω διαδικτύου η Βεβαίωση για τους αγρότες

Με ένα κλικ θα μπορούν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να παίρνουν την βεβαίωση όταν την χρειάζονται μέσω του συνδέσμου http://www.opekepe.gr/kkea.asp.Αυτή η βεβαίωση δεν..... απαιτεί επικύρωση καθώς παράγεται αποκλειστικά από ήδη επικυρωμένα στοιχεία του ΥπΑΑΤ. Για την παραγωγή της βεβαίωσης απαιτείται το ΑΦΜ και τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία της Αστυνομικής Ταυτότητας που είχε δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στην Φορολογική Δήλωση του οικονομικού έτους 2010.
Σημειώνεται ότι η χορήγηση της βεβαίωσης δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: