Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

- Τι επιβαρύνονται για την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ οι αγρότες το 2012

Από τα 562,44 ευρώ ξεκινούν και κλιμακώνονται μέχρι τα 1.587,24 ευρώ οι νέες ασφαλιστικές εισφορές (σε ετήσια βάση) των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ σύμφωνα με τον πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός. Αν ανατρέξει κανείς στον αντίστοιχο περσινό πίνακα θα διαπιστώσεις ότι οι εισφορές που θα κληθούν να καταβάλουν για το 2012 οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ είναι αυξημένες από 26,01 ευρώ έως 74,61 ευρώ ετησίως.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον πίνακα για το 2012 οι νέες ασφαλιστικές εισφορές έχουν ως εξής:

 • 1η Κατηγορία: 562,44 ευρώ (διαφορά σε σχέση με το 2011 - 26,10 ευρώ)
 • 2η Κατηγορία: 691,68 ευρώ (διαφορά σε σχέση με το 2011 - 32,46 ευρώ)
 • 3η Κατηγορία: 827,28 ευρώ (διαφορά σε σχέση με το 2011 - 38,82 ευρώ)
 • 4η Κατηγορία: 1.015,44 ευρώ (διαφορά σε σχέση με το 2011 - 47,82 ευρώ)
 • 5η Κατηγορία: 1.215,24 ευρώ (διαφορά σε σχέση με το 2011 - 56,97 ευρώ)
 • 6η Κατηγορία: 1.401,96 ευρώ (διαφορά σε σχέση με το 2011 - 65,85 ευρώ)
 • 7η Κατηγορία: 1.587,24 ευρώ (διαφορά σε σχέση με το 2011 74,61 ευρώ)

Ο ασφαλιστικές εισφορές το 2011 είχαν ως εξής:

 • 1η Κατηγορία 536,34 ευρώ
 • 2η Κατηγορία: 659,22 ευρώ
 • 3η Κατηγορία: 788,46 ευρώ
 • 4η Κατηγορία: 967,62 ευρώ
 • 5η Κατηγορία: 1.158,27 ευρώ
 • 6η Κατηγορία 1.336,11 ευρώ
 •  7η Κατηγορία: 1.512,63 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: