Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

- Μέχρι την Παρασκευή η υπογραφή εντολής προς την τράπεζα για την εισφορά στον ΕΛΓΑ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Όπως είχαμε ανακοινώσει πρόσφατα και διά του Τύπου, στο Γραφείο Καθημερινότητας – Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά (εξωτερικό γραφείο δημαρχείου) έχουμε παραλάβει από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (δηλώσεις) των παραγωγών μαζί με την Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011, για την εξυπηρέτηση των αγροτών (όπως μας δηλώσανε), καθώς για πρώτη φορά χρειάζεται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Συγκεκριμένα, ο παραγωγός υπογράφει την εντολή – εξουσιοδότηση προς την τράπεζα να καταβάλει με χρέωση του λογαριασμού του την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά προς τον ΕΛΓΑ.
Επειδή η πλειονότητα των παραγωγών δεν προσήλθε να υπογράψει, ανακοινώνουμε τα εξής:

Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να υπογράψουν, μπορούν να προσέρχονται μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, τα συγκεκριμένα έγγραφα θα επιστραφούν στην Ένωση, είτε έχουν υπογραφεί είτε όχι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΙΝΑΣ
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά

Δεν υπάρχουν σχόλια: