Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

- Του χρόνου το ΠΣΕΑ για το πράσινο σκουλήκι

“Μαύρα μάτια” θα κάνουν οι βαμβακοπαραγωγοί του Νομού Καρδίτσας και ολόκληρης της χώρας για να δουν τις ενισχύσεις μέσω ΠΣΕΑ για το πράσινο σκουλήκι, καθώς η διαδικασία σύνταξης του φακέλου βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ο λόγος της καθυστέρησης αυτής είναι ότι δεν έχουν γίνει οι τελικές εκτιμήσεις για την απώλεια της παραγωγής που θα στοιχειοθετήσουν ζημιά στο εισόδημα πάνω από το 30% του μέσου όρου της προηγούμενης τριετίας. Όπως είχε συμβεί και με το αντίστοιχο πρόγραμμα ενισχύσεων ΠΣΕΑ του 2010, ο υπολογισμός της ζημιάς στο εισόδημα των παραγωγών γίνεται με μία πρώτη έκθεση αποτίμησης των απωλειών κατά τη συγκομιδή ανά περιοχές και στη συνέχεια στο τέλος της εμπορικής περιόδου - δηλαδή μετά τον Μάρτιο του επόμενου έτους - για τη μέση τιμή παραγωγού που επικράτησε τη συγκεκριμένη χρονιά

Δεν υπάρχουν σχόλια: