Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

- Ισολογισμός - απολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά στην Ιτέα


Από το δήμο Παλαμά ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά συνέρχεται σε Ειδική συνεδρίαση (σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ. Νόμος 3463/2006), με μοναδικό θέμα συζήτησης την «Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού του Δήμου Παλαμά οικονομικού έτους 2011».
Η Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2012, στο δημοτικό κατάστημα Ιτέας, της δημοτικής ενότητας Φύλλου, με ώρα έναρξης 6 μμ (ήτοι πριν της έναρξη της Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που προγραμματίστηκε για τις 7.30μμ στον ίδιο χώρο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: