Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης στο Κ.Υ Παλαμά

Ολοκληρώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Κέντρου Υγείας Παλαμά, συνολικού προϋπολογισμού 337.000 €.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας στο πλαίσιο της δράσης Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην Θεσσαλία. Το έργο είχε σαν στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Υγείας, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος υγείας, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Οι επεμβάσεις στο κτίριο του Κέντρου Υγείας Παλαμά αφορούν εργασίες εκσυγχρονισμού και διευκόλυνσης της εξυπηρέτησης και της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Πρόκειται για ισόγειο κτίριο που λειτουργεί περισσότερα από 25 έτη και η αναβάθμισή του κρίθηκε απαραίτητη. Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καρδίτσας

Αναλυτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν:
- Ανακατασκευή των υπαρχόντων WC, σε 1 WC  ΑΜΕΑ και 4 WC κοινού
- Διαμόρφωση μιας ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του Κέντρου Υγείας και μιας ράμπας ΑΜΕΑ στην έξοδο κινδύνου με χειρολισθήρες και κατάλληλη σήμανση
- Αντικατάσταση της πόρτας εισόδου με αυτόματη συρόμενη
- Αντικατάσταση της υπάρχουσας θύρας εξόδου (όπισθεν) με θύρα αλε-ρετούρ
- Δημιουργία νέων πάγκων εξυπηρέτησης κοινού
- Τοποθέτηση προστατευτικής φάσας σε όλους τους κοινόχρηστους διαδρόμους με κατάλληλο χρωματισμό
- Πινακίδες σήμανσης, κατεύθυνσης και πληροφοριών των χώρων του Κέντρου - Υγείας αναγνώσιμες από όλους
- Οριοθέτηση 1 θέσης  παρκινγκ εμποδιζόμενων ατόμων στον περιβάλλοντα χώρο
- Επίστρωση των δαπέδων του Κέντρου Υγείας με τάπητα PVC στα υπάρχοντα πλακίδια αμιάντου
- Νέα στέγη με υγρομόνωση-θερμομόνωση στο τμήμα του κτιρίου που υπήρχε κατεστραμμένο δώμα
- Βαφή εξωτερικής τοιχοποιίας με ανακλαστικά χρώματα επί ενισχυμένων επιχρισμάτων (προστασία στην ακτινοβολία, στεγάνωση, ελαστικότητα)
- Βαφή εσωτερικών χώρων επί ενισχυμένου επιχρίσματος (βελτίωση της συμπεριφοράς στην υγρασία-βελτίωση συνάφειας)
Δεν υπάρχουν σχόλια: