Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Εκλέγει νέο προεδρείο το Δ.Σ. Παλαμά την Κυριακή 5 Μαρτίου

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 5 Μαρτίου και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852 / 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα) και των μελών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: