Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για το Κάπνισμα στο Δημοτικό Σχολείο Φύλλου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με τη συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης Καρδίτσας (Κάπνισμα; Όχι Εμείς!)

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα βιωματικού χαρακτήρα για εκπ/κούς της 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Καρδίτσας (τέσσερες 2/ωρες επιμορφωτικές συναντήσεις) θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Καρδίτσας στις 28/29 Απριλίου και 5/6 Μαΐου (17:00-19:00).

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα προσεγγίσουν το εκπ/κό πρόγραμμα «Κάπνισμα; Όχι Εμείς!».
Την ευθύνη για τις εισηγήσεις, τον συντονισμό και την εμψύχωση των ομάδων εργασίας θα έχει η κα Αλογάριαστου Σταυρούλα (επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Καρδίτσας) και η Ντιβέρη Παναγιώτα (Σχολική Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας).
Δεν υπάρχουν σχόλια: