Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση του Δήμου Παλαμά για την χρήση δικτύου άρδευσης και παρόχθιων

Καλούνται οι αγρότες που θέλουν να κάνουν χρήση από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου καθώς και χρήση των παρόχθιων, να προσέλθουν στο Δήμο για να κάνουν αίτηση έως 30-04-2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δημοτική ενημερότητα

2. Δήλωση ΟΣΔΕ 2015 (εφόσον έχει υποβληθεί)

Δεν υπάρχουν σχόλια: