Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση του Δήμου Παλαμά για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο

Ο Δήμος Παλαμά σε εφαρμογή του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.032015 τεύχος Α΄ περί "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας", ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί  έως τις 26/05/2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτητών, σύμφωνα με το ν.1337/1983.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαίου 2015.(άρθρο 6 παρ.1Ν.4321/2015).

Αναλυτικά:

Α) Στη ρύθμιση του Ν.4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς τους ΟΤΑ  α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς  ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν.1337/1983.

Β) Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν  εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί ή πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ)Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2444350121 στο Παλαμά και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλάνων: 2444352911-913 και Φύλλου 2444350308.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παλαμά ενημερώνει επίσης τους δημότες του ότι προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα παρόχθια αντλιοστάσια του Δήμου την νέα αρδευτική περίοδο 2015 θα πρέπει να φροντίσουν για την εξόφληση των τελών άρδευσης και παρόχθιων αντλιοστασίων έτους 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: