Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση του Δήμου Παλαμά προς τους παραγωγούς που κάνουν χρήση του Δημοτικού δικτύου άρδευσης

Όσοι παραγωγοί του Δήμου Παλαμά θα κάνουν χρήση του Δημοτικού δικτύου άρδευσης (ελεύθερο νερό από κανάλια άρδευσης, παρόχθια αρδευτικά αντλιοστάσια και αρδευτικές γεωτρήσεις) θα πρέπει να το δηλώσουν στις έδρες των αντίστοιχων Δημοτικών Ενοτήτων (Δημοτικά καταστήματα Παλαμά, Ιτέας και Προαστίου) μέχρι τις 15-05-2016 με αίτηση τους.

Στην αίτηση θα αναφέρονται απαραίτητα τα ακριβή στρέμματα που θα αρδευτούν, το Υ της παροχής και ο αριθμός της μπρίζας που θα χρησιμοποιηθεί.

Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Δημοτική ενημερότητα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι, όσοι παραγωγοί δεν έχουν Δημοτική ενημερότητα, δεν θα τους επιτραπεί να αρδεύσουν τις καλλιέργειες τους.

Για πληροφορίες:
Δημ. Κατάστημα Παλαμά 2444350152
Δημ. Κατάστημα Ιτέας  2444350308
Δημ. Κατάστημα Προαστίου 2441352911

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: