Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Τα ονόματα των προσληφθέντων Υδρονομέων Αρδευσης του Δήμου Παλαμά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Παλαμάς 12-04-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ -112-


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Έχοντας υπ’ όψη:
1.  Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07
2.  Το άρθρο 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88
3.  Την περιπτ΄ δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
4.  Την αριθ. 20/2016 (ΑΔΑ:ΩΞΣΩΩΞΛ-1ΓΠ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου και πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για το οικονομικό έτος 2016.
5.  Την αριθ. Πρωτ. 3431/38730/23-03-2016 (ΑΔΑ:7ΧΟ5ΟΡ10-56Λ) απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η οποία εγκρίνει την 20/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά.
6.  Την αριθ. πρωτ. 2999/30-03-2016 (ΑΔΑ:Ω1ΛΚΩΞΛ-ΜΡΘ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
7.  Την αριθ. 137/2016 (ΑΔΑ:7ΨΨΙΩΞΛ-Τ03) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά για την εκλογή Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων υδρονομέων, σύμφωνα με την αριθ. 137/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά:

Επώνυμο     Όνομα              Πατρώνυμο           Τομέας ευθύνης
1. Αντωνίου Ηρακλής              Ευάγγελος             Αγρόκτημα Παλαμά
2. Πατούνη Ιωάννα                  Δημήτριος             Αγρόκτημα Παλαμά
3. Τσιάπουλας Χρήστος           Κωνσταντίνος       Αγρόκτημα Παλαμά
4. Καραγιώτας Χρήστος          Θωμάς                     Αγρόκτημα Παλαμά
5. Αντωνίου Ιωάννης               Ματθαίος               Αγρόκτημα Παλαμά
6. Μαγαλιός Κων/νος              Ελευθέριος             Αγρόκτημα Παλαμά
7. Αρχοντούλης Ηλίας             Ιωάννης                  Αγρόκτημα Παλαμά
8. Νταβάγγελος Σεραφείμ       Κωνσταντίνος          Αγρόκτημα Βλοχού
9. Πετσής Αχιλλεύς                 Βάϊος                       Αγρόκτημα Γοργοβιτών
10. Χατζής Δημήτριος             Απόστολος              Αγρόκτημα Κοσκινά
11. Λόϊας Επαμεινώνδας         Δημήτριος               Αγρόκτημα Ψαθοχώρας
12. Καρακώστα Ιωάννα          Χαράλαμπος            Αγρόκτημα Καλυβακίων
13. Σακκάς Αθανάσιος            Δημήτριος               Αγρόκτημα Μάρκου
14. Γκουσιάρη Αικατερίνη      Κων/νος                   Αγρόκτημα Μεταμόρφωσης
15. Λαϊόπουλος Χρήστος        Κων/νος                   Αγρόκτημα Αγ. Δημητρίου
16. Καρράς Νικόλαος              Εμμανουήλ              Αγρόκτημα Προαστίου
17. Κατσιαβάρας Παναγιώτης  Κων/νος                  Αγρόκτημα Προαστίου
18. Τάκης Ιωάννης                   Δημήτριος                Αγρόκτημα Αγ. Τριάδας - Καλογριανών
19. Κούτρας Ευάγγελος           Χρήστος                   Αγρόκτημα Πεδινού
20. Παπαλίτσας Αχιλλεύς        Χρήστος                   Αγρόκτημα Μαραθέας
21. Χριστοδούλου Χρήστος     Βασίλειος                Αγρόκτημα Ιτέας
22. Μακρής Γεώργιος              Δημήτριος                Αγρόκτημα Ιτέας
23. Ντράχας Νικόλαος             Γεώργιος                  Αγρόκτημα Συκεώνας
24. Μακρής Ηλίας                    Κων/νος                   Αγρόκτημα Αστρίτσας
25. Τσιανάβας Στέφανος          Δημήτριος                Αγρόκτημα Φύλλου
26. Μπάνος Αναστάσιος          Ευάγγελος                Αγρόκτημα Φύλλου
27. Μπεράτης Νικόλαος          Γεώργιος                 Αγρόκτημα Αμπελώνα
28. Τζιβένης Σωτήριος             Ιωάννης                   Αγρόκτημα Ορφανών
29. Μπακαβέλος Ευθύμιος      Γεώργιος                  Αγρόκτημα Πετρίνου


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:
- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται.
- Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις.
- Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας".
- Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής