Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου για τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα των αγροτεμαχίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Παλαμάς 11-04-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                    

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Παρακαλούνται όλοι οι παραγωγοί που μισθώνουν δημοτικά αγροτεμάχια, να προβούν έως τις 29 Απριλίου 2016 στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δόσεων, διότι σύμφωνα με το άρθρο 11ο της διακήρυξης Δημάρχου σε περίπτωση καθυστέρησης  οποιασδήποτε δόσης ο Δήμος μπορεί να κηρύξει το μισθωτή έκπτωτο του μισθώματος αγρού και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, αναπλειστηριασμό.
                                                                 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΔεν υπάρχουν σχόλια: