Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Εγγραφές Μαθητών Α΄Τάξης για το Σχολικό Έτος 2015-2016!

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες θα θέλαμε να σας ενημερώσου ότι κατόπιν εγκυκλίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. οι εγγραφές των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού για το Σχολικό Έτος 2015-2016 θα γίνουν από 1 έως 21 Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Δ/νση του Σχολείου)
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)....Κατεβάστε από...ΕΔΩ  το Α.Δ.Υ.Μ.
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε έγκαιρα στο σχολείο για την εγγραφή ούτως ώστε να ενημερωθεί και η Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας έγκαιρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: