Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Συνεργάτη για θέματα περιβάλλοντος "απέκτησε" ο Δήμαρχος Παλαμά

Στην Διαύγεια "ανέβηκε" σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου και με δίμηνη καθυστέρηση, η απόφαση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Παλαμά για θέματα περιβάλλοντος.

Η απόφαση του Δημάρχου υπογράφθηκε στις 2 Μαρτίου 2015 και τα προϋπολογισθέντα έξοδα μισθοδοσίας για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα περιβάλλοντος αναμένεται να αγγίξουν τα 18.000 ευρώ για το 2015.

Αναλυτικά η απόφαση:

Προσλαμβάνουμε την κ. Τσιακατούρα Ιωάννα του Νικολάου ως ειδικό συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα Περιβάλλοντος, με την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους KA 00-6031.00 με ποσό 14.400,00 ευρώ και τον KA 00-6053.00 με ποσό 3.536,64 ευρώ, του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Παλαμά.

Η απόφαση....ΕΔΩ

Ειδική Σύμβαση Εργασίας.....ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: