Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

- Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά...

Την προσεχή Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, θα πραγματοποιήσει διπλή συνεδρίαση στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος Ιτέας της Δ.Ε. Φύλλου.
Η πρώτη ειδική συνεδρίαση, θα γίνει στις 5.30 μμ, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 494/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Παλαμά οικονομικού έτους 2012 και εκ νέου έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Παλαμά, οικονομικού έτους 2012.

Στη συνέχεια, την ίδια μέρα και ώρα 6.30 μμ, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του σώματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παλαμά για την περίοδο 2011-2014. Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
2. Έγκριση της Έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παλαμά για την περίοδο 2011-2014. Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για δέσμευση Α.Φ.Μ. οφειλετών του Δήμου, βάση του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 2503 / 1997. Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αποθηκευτικού χώρου και  ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας και καταμέτρησης των ακινήτων. Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
5. Κατανομή ποσού 18.895 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για συντήρηση και επισκευή των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά. Εισηγητής  Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Πάτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: