Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Προβληματίζουν τους βαμβακοπαραγωγούς της Καρδίτσας οι χαμηλές αποδόσεις

Με μεγάλα προβλήματα συνεχίζεται η διαδικασία της συγκομιδής του βαμβακιού στα χωράφια του Καρδιτσιώτικου και Θεσσαλικού κάμπου. Το νερό και η υγρασία παραμένουν στις βαμβακοφυτείες, με τις βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα να έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στη φετινή βαμβακοπαραγωγή.

Ο προβληματισμός στις τάξεις των βαμβακοπαραγωγών είναι διάχυτος, καθώς βλέπουν τις καλλιέργειές τους να αποδίδουν πολύ μικρότερες ποσότητες συγκρκιτικά με πέρυσι.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ελλιπή πολιτική τιμολόγησης από τις εκκοκκιστικές μονάδες, προκαλεί ανησυχία στους παραγωγούς και φόβο ότι φετινό εισόδημα θα είναι δραματικά μειωμένο.

Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης αναμένονται δυσμενείς για τα αγροτικά νοικοκυριά, αλλά και για το μέλλον της καλλιέργειας, διότι δύσκολα ο παραγωγός θα μπορέσει να εξασφαλίσει το απαιτούμενο κεφαλαίο για την έναρξη της επόμενης χρονιάς.

Παραδείγματα
Μέσα από παραδείγματα παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λάρισας κ. Χρήστος Σιδερόπουλος.
Για παράδειγμα, παραγωγός με 200 στρέμματα βαμβάκι και απόδοση 380 κιλά, με τιμή 45 λεπτά έχει έσοδα 34.200 ευρώ (76.000 κιλά βαμβάκι x 45 λεπτά). Επίσης λαμβάνει συνδεδεμένη ενίσχυση 65 ευρώ , δηλαδή 13.000 ευρώ συνολιγκά, και “τσεκ” 75 ευρώ, δηλαδή 15.000 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα στην περίπτωση αυτή, που αποτελεί μια καλή χρονιά από άποψη απόδοσης, ανέρχονται στα 62.200 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: