Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού σε Ιτέα και Παλαμά

Σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος Παλαμά σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) σχεδίασε και υλοποίησε ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού, με σκοπό την αξιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων δημοτικών αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες, χωρίς τη συλλογή σε χωριστό ρεύμα, καταλήγουν συχνά στα κοινά απορρίμματα.

Η διαδικασία ξεκίνησε µε την τοποθέτηση ειδικών κωδώνων συλλογής γυάλινων συσκευασιών σε εννέα (9) επιλεγμένα δημοτικά σημεία στην πόλη του Παλαμά και σε ένα (1) σημείο στην πλατεία της Ιτέας. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ενημερωτικές επισκέψεις σε όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου και για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όλους τους δημότες, ιδιώτες και επιχειρηματίες, να αποθέτουν στο εσωτερικό των μπλε κωδώνων συλλογής γυαλιού, τις ποσότητες γυάλινων συσκευασιών που συλλέγουν καθημερινά.

Η συνεργασία σας κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία του προγράμματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: