Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Τα συμπεράσματα δικά σας...!!!

Ανοιχτός διαγωνισμό επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Η Τεχνική Υπηρεσία έχει προβεί στην σύνταξη της αριθμ. 41/2013 μελέτης για το έργο προϋπολογισμού δαπάνης 178.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Με την αριθμ. 249/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Με την αριθμ. 62/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης
ποσού 178.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-7331.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015 για την εκτέλεση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Για λεπτομέρειες (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) πατήστε...ΕΔΩ

Υ.Γ
Η μελέτη ΔΕΝ είναι για το δικό μας ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΤΕΑΣ και η απόφαση άν ρίξετε μια ματιά στις ημερομηνίες έχει παρθεί απο παλιά και συνεχίζεται έως σήμερα!!!

Τα συμπεράσματα δικά σας...!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: