Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Ψάχνουν για υδρονομείς αλλά δεν βρίσκουν!

23 υδρονομείς αναζητά ο Δήμος Παλαμά για την αρδευτική περίοδο που ξεκινά στις 1 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου αλλά έως σήμερα έχουν βρεθεί μόνο οι 17 εξ αυτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του (της 18ης Μαρτίου) αποφάσισε έτσι να παρατείνει την διάρκεια των αιτήσεων έως τις 24 Μαρτίου μήπως και μπορέσει να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός.
Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε...

Απαραίτητα προσόντα
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. («’Υδρονομεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης.», σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ.1β. του Β.Δ 28.3/15.4.1957)

Δεν υπάρχουν σχόλια: